Clasificarea serviciilor Sectorul serviciilor este constituit, după cum s-a putut vedea în capitolele anterioare, dintr-o mare varietate de activităţi. Conţinutul foarte diferit al acestora precum şi faptul că se regăsesc în toate sectoarele vieţii economico-sociale,...