Servicii de educatie si timp liber

ProBild Romania

Art of services

Titlul dvs. merge aici

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber,

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Cât de bune sunt școlile private din România față de cele publice

Profesorii și elevii sunt la fel peste tot, însă la școlile private nu vei rămâne fără hârtie igienică sau săpun la toaletă, iar smart board-urile sunt prezente în fiecare sală.

Conform prevederilor Legii educației naționale (Legea 1/2011), agenţii economici, persoane fizice sau juridice pot înfiinţa unităţile de învăţământ cu acordul inspectoratelor şcolare, conform unei proceduri de acreditare.

Unităţile de învăţământ privat acreditate fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi pot beneficia de sprijinul statului.

Învăţământul privat funcţionează potrivit legii dacă:

este organizat şi funcţionează pe principiul nonprofit

este organizat pe principii nediscriminatorii şi respinge ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste

respectă standardele naţionale.

Criteriile de evaluare pentru învăţământul privat se referă la domeniile fundamentale de organizare şi de funcţionare:

personal didactic

conţinut

bază materială

activitate financiară.

Standardele naţionale pentru fiecare criteriu sunt diferenţiate în funcţie de nivelul de învăţământ şi sunt stabilite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar (ARACIP).

Procesul de acreditare a unităţilor de învăţământ (preşcolar şi preuniversitar) cuprinde două faze:

autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de organizare şi funcţionare provizorie a unităţii respective. Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie.

acreditarea, care acordă unităţii respective toate drepturile prevăzute de lege.

La organizarea unei grădiniţe private, iniţiatorii trebuie să satisfacă următoarele standarde stabilite prin Legii educației naționale (Legea 1/2011):

numărul de copii pe grupă nu poate depăşi limită maximă stabilită de lege (20)

cadrele didactice şi de conducere trebuie să fie angajate cu norma de bază în unitatea respectivă şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea educației naționale (Legea 1/2011)

baza materială a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ privat trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate:

spaţii adecvate procesului de învăţământ, în proprietate sau închiriate

laboratoare proprii, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat

bibliotecă dotată cu fond de carte propriu, adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului acestora.

după două cicluri de şcolarizare ulterioare acreditării unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada că deţine în proprietate cel puţin 50% din spaţiile de învăţământ şi că în toată perioada anterioară a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie.

La organizarea unei şcoli private de învăţământ primar, iniţiatorii trebuie să satisfacă următoarele standarde stabilite prin Legii educației naționale (Legea 1/2011):

numărul de elevi pe clasă nu poate depăşi limită maximă stabilită de lege (25)

cadrele didactice şi de conducere trebuie să fie angajate cu norma de bază în unitatea respectivă şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea educației naționale (Legea 1/2011)

baza materială a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ privat trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate:

spaţii adecvate procesului de învăţământ, în proprietate sau închiriate

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

laboratoare proprii, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat

bibliotecă dotată cu fond de carte propriu, adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului acestora.

după două cicluri de şcolarizare ulterioare acreditării unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada că deţine în proprietate cel puţin 50% din spaţiile de învăţământ şi că în toată perioada anterioară a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie.

Planurile cadru de învăţământ şi programele aferente trebuie să respecte în proporţie de cel puţin 80%, curriculumul naţional utilizat în învăţământul de stat şi trebuie să corespundă standardelor naţionale.

Finanţarea unităţilor de învăţământ private este realizată conform normelor financiare în vigoare şi este asigurată de iniţiatori şi prin taxe plătite de părinţi.

Taxele de şcolarizare sunt stabilite autonom de unităţile de învăţământ, în cadrul general stabilit de lege.

În ultimii ani s-au înregistrat două tendinţe majore: o creştere a numărului de cereri pentru înfiinţarea de unităţi de învăţământ private şi o diversificare a profilurilor şi specializărilor oferite candidaţilor de către unităţile private existente.

Segmentul cel mai bine reprezentat în învăţământul preuniversitar privat continuă să rămână învăţământul preşcolar.

“Învățământul privat e pentru cei cu bani.”

Fals. Învățământul particular este pentru cei dispuși  să investească în educație. Iar numărul lor e din ce în ce mai mare. Dacă în 2013 erau înscriși în școli cu finanțare privată aproape 100 000 de copii, în 2016 erau înregistrați aproximativ 160 000 (4,3% din totalul efectivelor de elevi din România). Dacă în urmă cu zece ani, marea majoritate se regăseau  în regiunea București-Ilfov, astăzi datele oferite de ARACIP indică dezvoltarea unor astfel de proiecte educaționale în aproape jumătate din județele din România. Nu a crescut numărul celor cu posibilități financiare ci, dimpotrivă, este tot mai consistent procentul celor care își doresc altceva de la sistemul de învățământ. Părinții care aleg o școală particulară nu sunt neapărat cei care apar în top 300 Forbes ci, mai degrabă, cei care vor să scape de starea vasalică în care se află în raport cu multe din instituțiile publice. Angajamentul față de viitorul copiilor lor vine la pachet, de cele mai multe ori, cu sacrificii și eforturi considerabile.

 

“Nu se face școală la particular.”

Dacă acesta este răspunsul, poate am pus greșit întrebarea. Har Domnului, găsim în ograda fiecăruia destule probleme. Poate ar trebui depășit mitul școlii de stat, garant absolut al seriozității și exigenței, așa cum, evident, nici învățământul privat nu mai poate pedala doar pe exotice strategii pedagogice, prezentate drept soluții minune, fără o acoperire reală și o racordare onestă la cultura societății din care facem parte. Sistemul suntem noi. Drept urmare, schimbarea ar trebui să vină din noi înșine, indiferent de sursa de finanțare.

Dacă ne raportăm totuși la rezultatele obținute la examenele naționale, concursurile și olimpiadele din ultimii ani sau chiar la competițiile internationale, se poate observa că și învățământul privat începe să fie tot mai activ, semn că și-a învățat lecția și a găsit soluții pentru a răspunde unei nevoi reale din partea copiilor și părinților. Nu mai e de mult o noutate că printre olimpicii internaționali la engleză, fizică sau informatică se află și copii din mediul privat. E adevărat, aceste concursuri și olimpiade nu sunt argumentul suprem în definirea unui act educational de calitate. Există și alte aspecte, pe care școlile de stat, prin însăși structura  lor, nu le asigură în totalitate. Un număr mai mic de elevi în clasă, un cadru mai riguros privind siguranța și sănătatea copiilor, o mai mare atenție acordată motivației și dezvoltării emoționale și asumarea reală a responsabilității în caz de eșec școlar. Nu vă faceți griji, o școală particulară fără performanțe își va închide repede porțile.

 

“Nu ai siguranța postului într-o școală privată.”

Dacă ești cadru didactic și te apasă astfel de neliniști, cu siguranță mediul privat nu e cea mai bună alegere. Stabilitatea locului tău de muncă este  asigurată, în primul rând, de competența și angajamentul față de copiii pe care îi ai în grijă. Motivația intrinsecă pentru progresul academic al elevilor, creativitatea, dorința de a crește profesional și de a te integra într-o echipă sunt indicatori ai unui profesor de succes. Un om dedicat școlii, pasionat și entuziast al disciplinei sau ariei curriculare de care răspunde, va fi întotdeauna sigur de  susținerea (unanimă) a părinților și elevilor săi. Ceea ce, nu-i așa? are o valoare indiscutabil mai mare decat decizia de titular.

O constatare firească, v-ar spune și cei trei milioane de angajați din sectorul privat.

 

“Părinții fac ce vor pentru că plătesc.”

Depinde ce vor să facă. Susținerea financiară se acordă pentru serviciile educaționale. Școala își asumă responsabilitatea pentru actul didactic iar dialogul onest și deschis cu părinții este absolut necesar. Faptul că părinții au așteptări mari de la oamenii care stau șase, șapte, opt ore pe zi cu copilul lor este un drept și trebuie înțeles ca atare.  Pe de altă parte, e de acceptat și faptul că educația nu începe și nu se termină la școală. Este o constructie fragilă, care trebuie consolidată din ambele părți cu tact, răbdare, încredere și respect. Reacțiile, atitudinile ce ies din acest cadru sunt toxice nu doar în relația cu școala ci și față de propriul copil. Până la urmă, primele modele în viață ale celor mici sunt chiar părinții lor.

Situațiile conflictuale între păriinți și școală nu sunt, să recunoaștem, o trăsătură a învățământului particular. Se regăsesc, în egală măsură, și în școlile de stat. Rezolvarea nu e acolo unde căutăm (iar?) vinovați,  cât ar trebui identificate, mai degrabă, soluții. Iar una dintre ele ar putea fi consolidarea abilităților de comunicare și o mai temeinică pregătire a viitorilor profesori, încă din facultate, în ceea ce privește managementul conflictului.  Ar fi mai putină încruntare prin cancelariile din România.

 

“Copii de fițe”

Nicidecum. Sunt doar copii. Cu speranțe, bucurii, dezamăgiri, trăiri sau așteptări întocmai cum au și colegii lor de la stat. Se atașează  de profesorii lor, experimentează aceleași relații în clasă, sunt mustrați atunci când greșesc, se bucură când sunt apreciați. Și printre ei sunt copii pasionați de matematică, istorie sau limbi străine așa cum emoțiile sunt la fel de mari în fața unui test la chimie sau fizică. Una dintre lecțiile pe care învățământul privat încearcă să le ofere este cea legată de empatie, compasiune și rolul nostru în lumea de azi. A devenit aproape o tradiție ca în școlile particulare să se organizeze acțiuni caritabile sau de voluntariat. E adevărat, sunt mai puțin spectaculoase ca un rezultat la balcaniada de matematică dar înseamnă un pas înainte spre o lume mai altruistă, mai tolerantă cu diversitatea din jurul nostru. Încă nu am scăpat, să recunoaștem, de reflexe ideologice în care mediul privat este expresia clasei exploatatorilor iar statul apărătorul celor mulți și nevoiași. Se proiectează  asupra unei categorii de copii o imagine deformată, aproape negativă, doar pentru că părinții lor își doresc un mediu de învățare mai sigur și mai atent la nevoile fiecăruia dintre ei. Operăm cu prejudecăți în ceea ce privește niște comportamente, pe care le-am găsi, s-o spunem cu onestitate, și în școlile publice. Avem tendința să augmentăm orice greșeală, doar pentru că vine dintr-o școală privată dar o trecem ipocrit cu vederea dacă se întâmplă într-o școală de stat.

Poate că, finalmente, ar trebui să reflectăm la alte criterii după care facem aprecieri  legate de elevii, profesorii sau părinții din învățământul particular.

Învățământul privat nu se află în competiție cu cel public. Sunt, mai degrabă, într-o relație de complementaritate. Orice initiativă privată se traduce prin curajul de a încerca lucruri noi, de a experimenta  și de a fi un generator de strategii și metode mai eficiente. Vor mai fi poticneli, fără îndoială dar perspectivele sunt optimiste iar școlile de stat nu au decât de câștigat din acest lucru.

E timpul ca micuțul tău să meargă la școală, iar acum începi să te gândești care e cea mai bună unitate de învățământ, ca să îi poți oferi cea mai bună educație posibilă. Înainte să decizi însă, îți recomand să te informezi bine despre ce presupune fiecare tip de învățământ și cât de bine se pliază fiecare pe personalitatea și nevoile copilului tău, dar și pe așteptările pe care le vei avea de la școala respectivă. Ca să te ajut, îți ofer aici câteva informații comparative între învățământul de stat și cel privat din România.

Învățământul de stat

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Cea mai pregnantă diferență între sistemul de învățământ bugetar și cel privat este cea financiară. În învățământul de stat, copilul tău are acces la învățământ în mod gratuit, beneficiind tot gratuit și de manuale. Din acest motiv însă, profesorii nu sunt întotdeauna suficient de motivați financiar (și suficient de pasionați) de educația copiilor din școli. Totodată, profesorii din școlile de stat sunt verificați constant de către inspectorate și pot avea mai multă experiență în educație. De cealaltă parte a baricadei, elevii sunt mai mulți și mai diverși în sistemul educativ de stat. O clasă poate avea până la 32 elevi ceea ce poate însemna mai multă socializare pentru copilul tău, însă și o atenție deficitară din partea profesorului care nu se poate ocupa de toți copiii din clasă în detaliu.

O altă diferență majoră vizibilă în școlile publice este încurajarea competitivității prin selectarea copiilor care reușesc să iasă în evidență la anumite materii și trimiterea acestora la concursuri și olimpiade.

Învățământul privat

Spre deosebire de școlile publice, o școală privată poate însemna un sacrificiu financiar foarte mare pentru părinții români. Însă, școlile private sunt de obicei dotate mai inovativ din punct de vedere tehnologic și al metodelor de educare. Totodată, în taxa plătită de părinți (care poate urca chiar peste 5000 de Euro anual) pot fi incluse și servicii de afterschool, transport, asigurarea siguranței copilului și chiar două mese sănătoase pe zi. La o școală privată, clasele sunt compuse dintr-un număr mai mic de copii, ceea ce înseamnă că profesorul se poate axa pe nevoile fiecăruia dintre copii, însă asta oferă copiilor o șansă mai mică de a interacționa cu mai mulți copii sau cu copii din mai multe categorii sociale (pentru că unii părinți nu își permit financiar să ofere copiilor lor educație privată). Iar în ceea ce privește discriminarea rasială, deși școlile private au de obicei toleranță zero spre discriminări, socializarea interrasială și includerea minorităților rasiale în școli este mai mică, tot datorită nivelului financiar al părinților.

Școlile private care se axează pe sistemul Waldorf (pun accent pe creativitatea copilului și pe dezvoltarea artistică și practică) nu încurajează competitivitatea între copii. Acest lucru poate fi un avantaj sau dezavantaj pentru viitorul copilului tău.

O ultimă mențiune cu privire la învățământul privat pe care o voi face, se referă la faptul că din cele aproape 400 de școli private din România, majoritatea nu sunt acreditate de către Ministerul Educației, însă e posibil ca diplomele obținute aici să aibă o greutate mai mare în CV-ul copilului tău în cazul în care va decide în viitor să studieze sau să lucreze în străinătate.

a şi cum nu am avea destul probleme în ţara asta, educaţia este unul dintre subiectele care ne dau bătăi de cap.  Avem un sistem educaţional defect, găunos şi învechit. Copiii au şanse foarte puţine la o educaţie modernă, menită să le asigure atât acumularea de cunoştinţe, cât şi dezvoltarea personală. Poate din acest motiv, sau poate că aşa este peste tot în lume sunt mai bine de 20 de ani de când au apărut şi la noi şcolile private. Dar oare acestea reprezintă soluţia?

Ca să ne facem o idee asupra învăţământului din România, am stat de vorbă cu doi profesori: unul dintre cei mai apreciaţi profesori din sistemul public de învăţământ şi unul extrem de bine cotat din sistemul privat.

Paula Ciucur este profesoară de ştiinţe socio-umane la Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu şi în 2016 a primit titlul de profesor MERITO. Asta pentru că este unul dintre acei profesori dedicaţi care pun înainte de toate pasiunea pentru această meserie şi dragostea pentru copii.

„Chiar îmi pasă de ei”, spune Ciucur. „Ei simt şi atunci răspund la fel. Eu sunt cu voi în povestea asta şi voi sunteţi cu mine.” Iar asta se vede până şi după locul pe care profesoara îl ocupă în clasă: îşi aşează scaunul de la catedră între rândul din mijloc şi cel de la fereastră, în dreptul primelor bănci. Cu părul lung şi cărare pe mijloc, ochelari şi cămăşi cu un aer hippie, blugi băgaţi în ghete scurte, din piele, este, într-adevăr, de-a lor, iar toţi sunt ai ei.

Dana Papadima este director educaţional şi profesor de română la una dintre cele mai apreciate şcoli private din Bucureşti, Avenor College. A terminat Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, a lucrat ca cercetător în cadrul Istitutului de lingvistică al Academiei Române, a publicat lucrări, a studiat în Austria, a fost director de programe al Editurii Humanitas şi a participat la elaborarea primelor manuale alternative.

Le-am pus celor două doamne profesor aceleaşi întrebări, iar răspunsurile sunt extrem de interesante:

Cât de importantă credeţi că este şcoala pentru dezvoltarea unui copil?

Paula Ciucur: Sunt multe de spus aici. Firul etimologic ne arată că grecescul scholeion, ”timp liber” devenit printr-o înţelegere procesuală ”locul de instruire”, e cel ce a întemeiat şcoala lingvistic. Cred că este vitală educaţia pentru dezvoltarea unui copil, iar şcoala pare a fi cel mai bun loc pentru aceasta, deşi, cu siguranţă, nu singura. În ideea de ”socializare metodică a tinerilor” (Durkheim), educaţia poate fi asociată cu şcoala. Acum, dacă particularizăm, mai depinde şi în ce măsură şcoala se pliază pe ceea ce vrem, la nivel individual sau social.

Dana Papadima: Nu o spun în calitate de om al şcolii, o afirm ca persoană trăitoare în această lume, în această societate, în această epocă: şcoala este esenţială, definitorie pentru dezvoltarea tuturor copiilor, de oriunde ar fi aceştia. Cu o nuanţare, nu ştiu în ce măsură cunoscută de alte medii: studiile şi cercetările de specialitate mondiale ar putea să corecteze, într-o privinţă, certitudinea exprimată în fraza anterioară. Este demonstrat că, în ceea ce priveşte impactul anumitor factori în dezvoltarea copilului, paradoxal, dar nu şcoala este pe primul loc, ci doar pe al treilea. Mai mult de 50 la sută din influenţă o are familia, ceea ce copilul învaţă pe tot parcursul vieţii în mijlocul setului de valori şi principii cultivate în familie. Pe locul al doilea se situează anturajul (vecinii, prietenii, gaşca etc) şi abia apoi intervine şcoala. Nu mai mult de 20 la sută. Pare puţin, pentru noi, educatorii este uneori frustrant, dar aceşti 20 la sută sunt esenţiali!

Sistemul de învăţământ din România poate să-i ofere unui copil resursele de care are nevoie?

Paula Ciucur: Speram să nu mă întrebaţi acest lucru. E imposibil să spun da sau nu. Depinde de şcoală. Sunt şcoli bune, cu profesori carismatici, cu un mediu suportiv, creativ, dotate material, cu un management gândit pentru copii, şcoli susţinute de comunitate, cu oportunităţi de dezvoltare personalizate dar şi şcoli în care cel mai bun lucru rămâne credinţa celor ce încă mai speră într-un sistem de învăţământ ancorat în cerinţele lumii contemporane. Nu putem să ne raportăm la şcolile de excelenţă sau la acele câteva de elită existente în fiecare oraş mare. Puterea unui sistem de învăţământ este egală cu şansele copilului din cel mai îndepărtat sat, din cea mai puţin dotată şcoală.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Dana Papadima: În general aşa cum arată în prezent sistemul de învăţământ NU poate/nu doreşte să furnizeze copilului nici măcar parţial resursele necesare. Şi nu vorbesc aici doar de resursele materiale, şi ele extrem de importante. Mult mai mare impact o reprezintă resursa umană, calitatea profesorilor din sistem, calitatea învăţării. Iată de ce asistăm de decenii la proliferarea învăţământului paralel (sistemul endemic al mediaţiilor sau al lecţiilor şi pregătirii făcute cu părinţii, bunicii etc).

De ce credeţi că a apărut sistemul de învăţământ privat în România?

Paula Ciucur: Îmi răsare-n minte Aristotel cu afirmaţia: ”educaţia trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare” (Politica). În lumea noastră, sistemul de învăţământ privat vine din nevoia unei alternative la cel public, sistem în care, cel puţin o parte dintre elevi şi părinţi nu se regăseau, un sistem rigid, măcinat de reforme nefinalizate, schimbări ce nu păreau a fi gândite într-o paradigmă pliată pe cerinţele unei educaţii moderne.

Dana Papadima: Ca o sursă alternativă de educare datorată tocmai deficienţelor şi insuficienţelor din sistemul public. Ca modalitate de a complini prin orare mai ample şi timp mai îndelungat dedicat şcolii lipsa de timp a unei anumite categori de părinţi. Ca posibilitate de a oferi familiilor o abordare mai personală, mai puţin robotizată a procesului de învăţare.

Din puctul dumneavoastra de vedere, care credeţi că sunt beneficiile sistemului privat de învăţământ? Dar ale celui piublic?

Paula Ciucur: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 vrea să pună în evidenţă considerarea educaţiei ca prioritate naţională, asumată atât de sistemul public cât şi de mare parte a celui privat. În articolul 2 apar următoarele:

„Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.” şi

„Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.”

În această cheie ar trebui gândite atât beneficiile cât şi minusurile.

La nivel de firul ierbii, lucrurile se pot spune simplu:

·         învăţământul public este ersonal şi aici nu intrăm în polemici legate de fondul şcolii (interzis de altfel), cheltuieli legate de auxiliare, mijloace suplimentare etc., e vorba strict de ceea ce înseamnă taxă pentru serviciile educaţionale;

·         învăţământul public are o infrastructură uriaşă, resurse umane în mare parte calificate, tradiţie şi recunoaşterea ca fiind un erson global accesibil, cu siguranţă există ”şcoala de lângă casă”;

·         absolvenţi ai învăţământului public sunt copii excepţionali, ce performează în alte sisteme universitare din lume, cu o solidă pregătire de bază/cultură generală;

·         în învăţământul privat se lucrează cu mai puţini elevi într-o clasă, ceea ce favorizează, cel puţin teoretic, o mai bună calitate a actului educational, mai ales dacă adăugăm şi faptul că există o mai serioasă şi criterială selecţie a profesorilor (au acces şi la cei cu prestigiu din învăţământul public, îi pot ”vâna”);

·         învăţământul privat îşi asumă într-o măsură mai mare viziunea şi idealul educational al şcolii româneşti (mă refer la acele şcoli private care studiază pe baza unei curricule valabilă şi în cel public), vorbele cu faptele se potrivesc mai bine, oferă activităţi centrate pe competenţe, abilităţi, pregătesc mai bine elevii pentru a fi un ”om mare”, responsabil, ancorat în realitate şi cu instrumente la îndemână;

·         învăţământul privat pune accent pe dezvoltarea ersonal şi educaţie non-formală, oferind mai multe facilităţi (program prelungit, transport, posibilitatea de a lua masa etc).

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Dana Papadima: Eficienţa unui anumit sistem de învăţământ se judecă sub mai multe grile de interpretare, pornind însă de la un anumit profil al absolventului de şcoală pe care îl aşteaptă societatea contemporană. Dacă judecăm succesul unui sistem pornind numai de la rezultate (evaluarea naţională, bac, concursuri), atunci da, în anumite situaţii se poate vorbi de succesul sistemului public de învăţământ, mai precis al copilului înscris în acest sistem. Dar în ce măsură oare sistemul public chiar ajută un copil bine dotat intelectual, aparţinând unui mediu familial educat, motivat să înveţe? Din punctul meu de vedere, nu sistemul îl ajută, ci unii factori auxiliari care acţionează paralel, dacă nu în contrast cu sistemul oficial: meditatorii, familia, resursele alternative de informare. Astfel încât, în prezent, nu pot vorbi cu sinceritate despre beneficiile acestui sistem de învăţământ, fără să iau în considerare şi ceilalţi factori. Sistemul privat are avantaje vizibile faţă de cel public: număr mai mic de elevi în clasă, profesori mai calificaţi, resurse materiale superioare, un program şcolar mai amplu, mai divers, dat toate acestea însumate pot sau nu pot asigura succesul unui absolvent în viaţa profesională şi socială. Sunt pârghii necesare, dar nu şi suficiente. Şi ca să nuanţez mai bine lucrurile, există – încă –  şcoli publice foarte foarte bune, cu manageri capabili, cu profesori devotaţi, cu absolvenţi străluciţi (îndeosebi în oraşe mici sau mari din provincie) şi există şcoli particulare problematice sub aspectul calităţii actului de învăţământ exersat acolo.

Dar minusurile fiecăruia?

Paula Ciucur:

·       Învăţământul public:

Este într-o veşnică reformă ce pare cel mult o schimbare, şi nu e vorba despre una de fond, sunt foarte multe lucruri spuse pe subiectul acesta, atât la nivel de decidenţi cât şi la nivel de experţi în educaţie sau comunităţi preocupate de acest subiect. Ce se simte la firul ierbii? Posibilităţi reduse de a desfăşura activităţi practice, supradimensionarea numerică a elevilor dintr-o clasă, predomină predarea şi evaluarea pasivă, copiii sunt, oarecum, spectatorii propriei lor educaţii sau proces de învăţare, acces redus la noile tehnologii, un învăţământ al extremelor: olimpici versus copii ce abandonează şcoala, profesori ce se declară stapâni pe disciplina predată şi copii analfabeţi funcţionali, profesori carismatici, ”oameni lumină”, buni, motivaţi şi profesori demotivaţi, plictisiţi, cu o firavă pregătire psiho-pedagogică.

·      Învăţământul privat:

Costisitor, inaccesibil pentru mare parte dintre elevi, infrastructură redusă, număr mic de şcoli, marea majoritate situate în zone periferice ale oraşelor (mă refer la structurile pentru ciclul liceal), un învăţământ de tip ”bulă”, restrânge interacţiunea copiilor cu o mai mare diversitate de oameni, promovează un anumit tipar al ”elevului de la şcoală privată”, există pericolul de a fi crescuţi şi educaţi pentru o lume utopică, ce nu caracterizează România reală.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Dana Papadima: Există minusuri ale unuia sau altuia din sisteme. Îmi vin în minte exemple din conversaţiile pe care le port adesea cu unele familii interesate să-şi aducă copiii la noi la şcoală. Există un clişeu social potrivit căruia sistemul privat e ok, să spunem, şi avantajele le-am enumerat mai sus. Temerea unora dintre părinţi este pericolul enclavizării copilului între zidurile unei instituţii ultraprotective şi lipsa de expunere la „viaţa reală”, ca să spun aşa. Mai există şi alte temeri: că, fiind vorba de şcoli cu taxe, nu mici, există riscul notelor excesiv de generoase, frica de confrunare cu „rezultatele oficiale, obiective”, excesiva toleranţă faţă de abateri de comportament ale elevului sau părintelui în virtutea relaţiei „clientelare”, subordonarea profesorilor faţă de pretenţiile părintelui „plătitor” sau faţă de managementul călăuzit doar de profit. Toate acestea pot fi întâlnite, sau nu, în unele şcoli particulare, dar totul depinde de ce, de cum este călăuzită această şcoală. Dacă politica şcolii încurajează sau tolerează astfel de situaţii, evident că ele vor exista şi vor cauza clişeele sociale pe care le menţionam la începutul paragrafului.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

V-a tentat vreodată să părăsiţi sistemul public de învăţământ în favoarea celui privat?

Paula Ciucur: Până in acest moment nu a fost nevoie să fac un efort decizional, în Sibiu nu există învăţământ privat la nivel liceal.

Dana Papadima: Am predat acum mulţi ani în sistemul public. Mărturisesc că nu aş mai reveni vreodată acolo. Cu toată admiraţia şi gratitudinea pe care o port pentru o seamă de profesori din sistemul public. Eu lucrez în sistemul privat din 1995, indiferent dacă a fost vorba de învăţământ sau alte domenii. E ca şi cum aş fi suferit o operaţie în codul genetic. Ireturnabilă.

Vă ajunge salariul de profesor?

Paula Ciucur: Dacă îl percep în comun cu cel al soţului, da. M-aţi făcut să zâmbesc, v-am răspuns în acest ton. Îmi ajunge, să zicem, să acopăr nivelul unu din piramida lui Maslow. Salarizarea nu e punctul forte al acestei profesii, însă poţi să găseşti surse suplimentare de venit chiar în sistem, să fii formator de exemplu, angajat în proiecte finanţate.

Dana Papadima: Latura materială a vieţii a fost întotdeauna cea mai mică problemă a mea.:)

Dacă nu aţi fi făcut această meserie din pasiune, aţi mai fi îngroşat rândurile profesorilor din România?

Paula Ciucur: Nu ştiu dacă a fost o alegere bazată pe pasiune, ea cere o confirmare înainte de a fi asumată. A fi profesor a devenit o pasiune, m-am ”clădit” cu fiecare an şi fiecare copil lângă care am fost. Sunt, oarecum, setată genetic, părinţii mei au fost învăţători şi am fost ”copilul şcolii” într-un sat, Vinerea, judeţul Alba. E greu să fii în învăţământ dacă nu e pasiune şi un imens drag de copii. Orice altceva se poate dobândi în această profesie mai puţin omenescul dintr-un dascăl, el există pur şi simplu.

Dana Papadima: Meseria de profesor, de la educator de grădiniţă la profesor universitar este organic legată de pasiune. Fără pasiune şi-un strop de talent nu avem ce căuta în această branşă. Nimic mai nefericit ca un profesor care intră nefericit la clasa lui!

V-a tentat vreodată să emigraţi?

Paula Ciucur: Da, aşa ca un exerciţiu de imaginaţie, în 89 aveam 22 de ani, mulţi dintre colegii mei au plecat în anii imediat următori. Sunt prea puternic ancorată afectiv, lumea mea se reduce la oameni, tot ce aveam din acest punct de vedere era aici. Nu e vorba de vreun patriotism manifest, desi mă agită fiecare steag românesc purtat de vreun sportiv sau fluturat în Piaţa Mare a Sibiului, e vorba doar despre binele meu şi acel bine este în acest loc.

Dana Papadima: Am trăit o vreme alături de soţul meu şi copilul nostru în Austria. La acea vreme ni s-au deschis oarece oportunităţi să rămânem într-o ţară comodă, prietenoasă, plină de prieteni şi cu promisiuni profesionale seducătoare. Nu ne-a dat prin gând să rămânem. Prima dată când mi s-a insinuat gândul părăsirii României a fost o dată cu începutul anului acestuia, din cauza drumului neclar şi strâmb pe care a luat-o ţara mea, cu tot ce se întâmplă în ea, pe toate planurile. E cam târziu acum, avem o vârstă, rămânem să ne resemnăm aici şi să sperăm că, pentru copiii noştri, se va putea vreodată vorbi de un viitor încurajator. Acum însă, din nefericire, nu.

Dacă nu vă făceaţi dascăl, ce altă meserie credeţi că vi s-ar fi potrivit?

Paula Ciucur: Am două variante clare:

Avocat – aceasta este varianta când mă cred megadeşteaptă şi stima de sine e căţărată în vârful unui catarg. Mi s-a părut întotdeauna o profesie interesantă şi solicitantă, un fel de carusel cu raţionamente şi putere de a discerne între bine şi rău.

Florăreasă – e varianta când sunt îndeplinite primele condiţii enumerate mai sus, dar sunt extrem de obosită şi-mi surâde tare ideea de a face ceva cu mâinile şi de a admira viaţa şi atât. Un fel de exerciţiu colorat de aşezat mintea.

Dana Papadima: Nu m-am făcut profesoară din vocaţie, când am terminat facultatea, aş fi vrut să fac orice, mai puţin învăţământ, care mă speria de moarte. Am descoperit, în timp, că e meseria care mi se potriveşte, dintre toate, cel mai bine. Întrega mea existenţă se rostuieşte în jurul ideii de educaţie.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

După ce filosofie vă ghidaţi în viaţă?

Paula Ciucur: Între ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci trebuie să existe o suprapunere perfectă, e o adaptare după definiţia fericirii dată de Gandhi. Este, de fapt, un îndemn la a fi autentic, de a intra într-o interacţiune onest, de a spune ceea ce tu crezi că este adevărat. Fă bine atât cât poţi dar între binele tău şi binele îndreptat asupra celorlalţi trebuie să existe un echilibru. Întoarce-te spre tine ori de câte ori simţi că lumea poate să existe şi să respire şi fără ca tu să o ajuţi şi întreabă-te ce mai faci.

Dana Papadima: Mi se pare o formulare preţioasă, chiar nu ştiu. De fapt, fără a îmbrăca pretenţioase principii de filozofie, sper că mă voi ghida mereu după eterna conduită moştenită de la vechii greci: Binele, Frumosul, Adevărul.

Şi care este cea mai arzătoatre pasiune a dumneavoastra?

Paula Ciucur: Am fost tentată să spun că nu am pasiuni dar, după o logică elementară, e clar că una este profesia, a rezistat unor încercări serioase şi mă duc fericită spre şcoală. Nu mă pot imagina, încă, în afara ei. Şi aş mai adăuga ceva, 2 locuri, Creta şi Anglia, ordinea lor depinde de anotimp.

Dana Papadima: Nu e una singura, sunt mai multe şi toate „ard”: şcoala, sportul, animalele, muzica bună, Africa, Africa.

Experienta educatoarelor: personalul didactic angajat la gradinitele de stat trebuie sa fie absolvent de studii de specialitate (Liceul de pedagogie). Cadrele in varsta, desi practica metode “invechite” de predare, au experienta vasta in lucrul cu copiii (in popor se spune ca “le-au trecut multe generatii prin mana!”). Este la latitudinea parintelui sa aleaga intre metode mai noi sau mai vechi de predare, intre experienta unora si bunavointa altora.

Marea majoritate sunt acreditate MECT, spre deosebire de cele particulare care, in proportie de 95%, au doar autorizatie de functionare de la Ministerul Educatiei

Spatii mari la interior si exterior: sali de clasa spatioase, vestiare, bai separate pentru copii si personal, sali diferite pentru masa, somn si desfasurarea activitatilor zilnice, loc de joaca si curte generoase

Pretul mic: se plateste doar masa, in jur de 10 lei/zi. Cand copilul lipseste (e bolnav, plecat din localitate) nu se plateste masa pentru ziua respectiva.

Asistenta medicala permanenta: de cele mai multe ori, la gradinitele de stat, asa cum prevede MECT, copiii sunt triati zilnic la sosirea in incinta gradinitei in functie de starea de sanatate in care se afla

In ultimul timp, primariile au investit in modernizarea locatiilor existente sau construirea de gradinite noi, cu mobilier si materiale educationale moderne

Fiecare gradinita de stat are bucatarie proprie, rar exista cazuri cand mancarea copiilor este furnizata in regim de catering, cum se intampla la mai mult de jumatate din gradinitele particulare

Numarul mare de copii in grupa. Desi pentru varsta de 3-4 ani recomandarile sunt de maxim 10 copii per educator, sunt cazuri in care un singur educator are in grija 20 copii (fiind ajutat de o ingrijitoare). Grupele de copii la gradinitele de stat numara in mod curent 25-30 de copii, ceea ce face ca virusii sa se transmita usor, copiii stand mai mult acasa decat la gradinita. Educatoarele nu fac fata atator copiii, astfel ca activitatile ori sunt des intrerupte pentru linistirea celor mai nazdravani dintre pitici, fie se renunta de tot la ele, durand mai mult sa adune copiii pe langa masa decat activitatea in sine. Nu se intampla rar ca cei mici sa vina acasa murdari de mancare (educatoarea/ingrijitoarea nu-i poate ajuta pe toti sa manance), cu hainele murdare de materii fecale, zgariati sau muscati de alti copii. Ingrijitoarele (2 sau 3 la numar) deservesc intreaga gradinita, adica 120 copii. Pe de alta parte, fiind multi copii, este incurajata concurenta intre ei, copiii fiind mai pregatiti sa faca fata obstacolelor viitoare si mai adaptati programului mai strict din viata de scolar.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Metode de predare vechi, educatoarele nu sunt motivate, de cele mai multe ori material, sa investeasca timp si resurse in actualizarea tehnicilor de educatie

Materii optionale limitate

Educatoarele apeleaza la parinti pentru strangerea unui fond lunar necesar achizitionarii rechizitelor si consumabilelor

Majoritatea functioneaza in spatii construite in urma cu 20 ani, arata “comunist” precum o scoala mai mica, cu mobilier si dotari vechi.

Nu sunt acceptati copii cu varsta mai mica de 3 ani, iar procesul de inscriere este greoi, cateodata este nevoie ca parintii sa se interezese si cu un an intreg inainte despre inscrierea copilului intr-o gradinita de stat

De multe ori, inscrierea e conditionata de absenta pampersului si folosirea olitei

Vacanta minim 3 luni pe an

Program de lucru scurt, majoritatea gradinitelor termina programul la ora 5 dupa-amiaza

Gradinita particulara

Grupe cu numar mic de copii, maxim 12-15 copii intr-o grupa

Educatoare tinere, vorbitoare de limbi straine, foarte apropiate de copii, cu metode actuale de predare, care reusesc sa se faca indragite de cei mici. Parintii au sentimentul “lasarii copilului pe maini bune”.

Mobilier si materiale educationale noi (incluse in taxa de scolarizare), mediu de lucru foarte placut

Numar mare de activitati optionale, din toate categoriile: calculator, pictura, origami, dans, actorie, karate, inot, canto, pian, programe de dezvoltare personala

Unele gradinite particulare ofera transport acasa-gradinita si retur

Unele gradinite particulare ofera posibiliatea urmaririi copilului prin intermediul camerelor video amplasate in fiecare sala de clasa

Solicitarile parintilor sunt luate in seama si problemele se remedieaza repede

Majoritatea institutiilor private functioneaza pe tot parcurul anului, cu doar o saptamana de vacanta de Craciun si maxim 1 luna vacanta de vara

Program de lucru prelungit, chiar si pana la ora 20.

Copiii sunt primiti in gradinita particulara chiar si de la 2 ani, in cea mai mica dintre grupe, fara a fi conditionati de absenta pampers-ului

Pretul ridicat. Taxele varieaza intre 600 ron si 600 eur/ luna, cu o medie de 1000 – 1200 ron/ luna.

Multe gradinite practica servirea mesei in regim catering. Mancarea poate ajunge rece la copii sau poate intarzia, in functie de trafic

Educatoarele au experienta putina sau nu au studii de specialitate (Liceul Pedagogic), altele nu si-au terminat studiile

Personalul didactic nu este intotdeauna obiectiv, parintii putand avea impresia ca micutii sunt “cocolositi”, protejati de concurenta si probleme

De cele mai multe ori, copiii invata, mananca si dorm in aceeasi sala de clasa. Gradinitele particulare au sediul in vile inchiriate, cu scari mai mult sau mai putin abrupte, sali de clasa mici. Exista pericolul ca la fiecare cativa ani gradinita sa-si schimbe locatia, tocmai datorita regimului in care functioneaza(spatiu inchiriat)

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Rotatie mare de personal. Sunt gradinite unde educatoarea de la grupa se schimba de 2-3 ori pe parcursul unui an scolar.

Spatiu exterior limitat; multe dintre gradinitele private nu au un loc de joaca pentru copii, ci o curte betonata in care au fost amplasate cateva jucarii de exterior. Cele aflate in vecinatatea parcurilor, scot copiii in parc, existand posibilitatea accidentelor la traversarea strazii.

La ce gradinita ati inscris sau intentionati sa inscrieti copilul? Ce a contat in alegerea voastra?

Pornind de la preţul mâncării, al taxei de şcolarizare, al dotărilor şi ofertei educaţionale, am trecut în revistă toate grădiniţele private din Iaşi, unde înscrierile se fac pe tot parcursul anului. Ne-am rezumat la criteriile pe care le aleg părinţii, şi, deşi mare parte dintre ele nu îndeplinesc toate criteriile ce ţin de dotări, transport, parc în curte, limba a doua de studiu etc., există şi grădiniţe care sunt căutate pentru resursa umană şi pregătirea educatorului. Această evaluare nu poate fi realizată de către noi, fiind un criteriu subiectiv, astfel că nu realizăm un top, ci doar un material informativ pentru părinţi.

Există, spre exemplu, grădiniţele „Ioana“, „Atelier“ sau  „Waldorf“ care au punctaj mic la capitolul dotări, dar sunt căutate deoarece au cadre didactice de renume. Momentan, în judeţul Iaşi sunt 19 grădiniţe particulare, din care 16 sunt în municipiul Iaşi. Pe lângă acestea, alte opt grădiniţe sunt în cadrul unor instituţii şcolare particulare. Pe lângă cele 24 de grădiniţe mai există şi patru Centre educaţionale pentru copii.

Să fii părinte bun este o provocare frumoasă, care presupune numeroase satisfacții, dar în același timp și o preocupare permanentă cu privire la care este cel mai potrivit stil de educație pentru propriul copil, care să îi asigure o dezvoltare armonioasă pe toate palierele.

Programul de dezvoltare personală De la „NU POT” la „ÎMI PLACE”  reprezintă un proces de descoperire și învățare a unor tipare (noi) de gândire, care sprijină copiii și părinții, prin metode practice și inovative, să progreseze în dezvoltarea lor și în pregătirea necesară pentru a-și defini și atinge scopurile propuse în viață.

Acesta presupune un program complex, derulat pe parcursul unui an și susținut de către

fiecare zi e motiv de distracție, cu atât mai mult în weekend, când activitățile noastre capătă tematici specifice și antrenează copiii de aventură.

Programul Weekend Distractiv se desfășoară în fiecare sâmbătă și presupune desfășurarea de activități educative și distractive pe parcursul a 6 ore.

Odată cu începerea școlii, încep să apară și grijile părinților. De la modul de realizare a temelor până la activitățile extracurriculare pe care le poate urma, este responsabilitatea noastră să găsim varianta optimă pentru copilul nostru.

La Esteli, pregătim un program special de before & after school, care îmbină realizarea temelor cu joaca și activitățile educative. În funcție de programul de la școală, copilul tău va putea participa și la cursurile speciale de engleză, educație financiară sau programare.

Programul Before & After School se va desfășura de pe data de 9 septembrie 2019 până pe 12 iunie 2020. Acesta se adresează copiilor cu vârsta între 6 și 10 ani.

În plus, părinții copiilor înscriși vor avea acces la programul „Discutăm la o cafea!” – o serie de întâlniri lunare ale părinților, în cadrul cărora se discută teme centrate pe dezvoltarea armonioasă a copilului.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Tot ce învățăm în copilărie se va răsfrânge asupra personalității noastre la maturitate. Am învățat asta pe pielea noastră și, de aceea, ne dorim să le oferim copiilor experiențe care să îi facă mai buni și mai curajoși. Pentru a face asta într-un mod cât mai distractiv cu putință, căutăm mereu activități care să devină context pentru educație.

Esteli Summer Camp tocmai asta este: o tabără unde copiii învață jucându-se. Timp de o săptămână, vizităm o zonă minunată a României – munții Vâlcan, Hunedoara – și învățăm cum să ne descurcăm ca oamenii mari.

Am conceput activități specifice și excursii pentru fiecare zi, iar copiii sunt supravegheați de personal cu experiență: cadre didactice, animatori socio-educativi, nutriționiști și psihologi. Astfel, știi că cel mic este pe mâini bune, iar noi ne asigurăm că acesta se simte bine în tabără.

Pentru a face performanță într-un domeniu, sunt necesare  cunoștințe/competențe/abilități/comportamente/atitudini dezvoltate prin antrenarea în alte domenii diferite.

De exemplu, adevărații performeri din sport au antrenamente specifice sportului pe care îl practică și nu numai, participă la sesiuni de terapie, învață matematică și fizică (în măsura în care au aplicabilitate în domeniul lor), cunosc biologie, învață să construiască strategii, iau lecții de nutriție și cei mai mulți cunosc cel puțin o limbă străină.

Alegerea (atentă) a unui pachet de activități (cursuri, ateliere, etc.) pe care un copil îl frecventează, îl sprijină să-și dezvolte diverse arii ale creierului și implicit diverse competențe/abilități/comportamente/atitudini/paternuri de gândire, TOATE necesare pentru a face performanță.

Analizează care este cel mai potrivit pachet de activități pentru copilul tău și sprijină-l să fie “turist” prin experiențe!

Excursiile sunt o formă de educație extracurriculară ce permit copiilor să descopere lumea într-o nouă perspectivă. Aceștia învață să facă corelații între aspectele teoretice și cele practice și reprezintă o ocazie potrivită pentru distracție.

În cadrul excursiilor noastre, îmbinăm armonios vizitele la diverse obiective culturale cu activități în natură și locuri „wow” (după cum le numesc copiii). Punem accent pe legarea de noi prietenii, lucrul în echipă, dezvoltarea atențiilor la detalii și respectarea regulilor de siguranță. Pe parcursul deplasării cu mașina, desfășurăm activități distractive, ceea ce îi ajută pe micuți să se simtă confortabil.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Cel mai important avantaj este acela că învățăm cum să avem grijă de bănuți. Fiecare excursie este o lecție informală de educație financiară. Aceștia trebuie să își plătească masa și pot achiziționa suveniruri, iar noi îi ajutăm să cheltuiască eficient.

Pe lângă excursii, desfășurăm și vizite tematice, unde copiii pot învăța despre diverse teme, animale, profesii, meșteșuguri și alte activități.

Despre conceptul de afterschool

Cu siguranță ați auzit în ultima perioadă pretudindeni vorbindu-se despre afterschool. Cu siguranță cunoașteți (dacă nu sunteți părinți) cât de greu este să alegi cel mai potrivit program afterschool pentru un copil.

În alegerea celui mai bun acest tip de program părinții țin cont de numeroase variabile cum ar fi:

Cât de departe este de școală și de locuință

Opționalele oferite copiilor

Programul educațional oferit

și desigur costul lunar

Importanța unui afterschool

Datorită lipsei de timp a părinților, în special ale celor din orașele mari sau a celor care lucrează la multinaționale, în ultima perioadă conceptul de afterschool a înflorit. În esență, programele afterschool sunt special create pentru copii după încheierea orelor de școală obligatorii, fiind foarte apreciate de părinți. Aceștia preferă să plătească uneori o sumă mai mare decât salariul minim pe economie, doar ca să își știe copiii în siguranță.

În cazul în care copiii nu s-ar duce la un asemenea program și părinții n-ar putea să stea cu ei, aceștia ar fi foarte îngrijorați deoarece se știe câte ispite și probleme pot apărea pentru copiii de vârste fragede. Deși pe vremuri nu exista acest program, iar generațiile mai bătrâne nici nu-l concepeau, globalizarea și continua dezvoltare a făcut ca acest program să prindă foarte bine și la noi. La nivel mondial, sistemele afterschool sunt considerate a fi parte foarte importanta din creșterea și educația unui copil și sunt adoptate de majoritatea școlilor. Doar în București la această oră sunt peste 100 de astfel de programe, satisfăcând toate ofertele și pentru toate buzunarele. Cu toate acestea, puține sunt de o calitate ireproșabilă precum Afterschool “Apostol” care oferă copiilor cele mai diverse activități de dezvoltare, bazate pe cerințele părinților și ale societății.

Avantajele unui afterschool

Un afterschool poate avea o multitudine de avantaje pentru copii. Pe lângă avantajele evidente pentru părinți, enumerăm următoarele avantaje de necontestat:

Copiii sunt supravegheați și îndrumați să-și facă temele de către cadre didactice atestate

Copiii socializează între ei, făcându-și foarte ușor prieteni

Li se dezvoltă unele abilități noi care le poate modela gândirea și îi poate ajuta să-și aleagă drumul în viață

Sunt într-un mediu sigur după școală

Stau mai puține ore în fața televizorului, a tabletei sau a laptopului iar astfel câștigă timp foarte prețios

Asimilează mai bine cunoștințele însușite la școală și vor reuși să-și creeze singuri un program bine pus la punct, care să le ofere eficiență maximă

Crește stima de sine și ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale

Copiii obțin rezultate mai bune la învățătură

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Au seara liberă să se joace și să comunice mai mult cu familia

Există posibilitatea desfăşurării unor activităţi extracurriculare.

Dezavantajele unui afterschool

Deși, cel puțin teoretic, nu există, sunt părinți care consideră că un astfel de program îi solicită pe cei mici, fiind destul de obositor. Parțial, poate fi adevărat. Din acest motiv, este bine să alegeți întotdeauna un program de bună calitate cum ar fi Afterschool “Apostol”, care să poată îmbina foarte bine utilul cu plăcutul, la un cost mai mult decât decent.

Şcoala după şcoală, after school, programul prelungit şi cum i s-a mai spus a făcut o oarecare vâlvă în urmă cu un timp (mai ales că era şi o temă telegenică) şi apoi s-a stins. Adică a intrat în acea rutină sinonimă cu fatalitatea, caracteristică învăţământului nostru şi sub alte aspecte în afara celui de faţă: este ceva util şi reglementat, dar care „nu merge” – cu nuanţarea că „la noi nu merge”, motivaţia fiind cea cunoscută, şi anume că „suntem în România” – şi atunci e făcut să funcţioneze prin mijloace specifice şi convenabile, încât „să fie toată lumea mulţumită”. Afirmându-se – fără cine ştie ce demonstraţie – că (şi) în privinţa programului Şcoala după şcoală legea „e prost făcută”, s-a dezvoltat o veritabilă industrie al cărei mecanism tare ar fi bine să fie analizat de cei în măsură să evalueze respectarea legii.

În Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, programul Şcoala după şcoală se regăseşte în „Secţiunea 15 – Art. 58 (1) Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, pot să îşi extindă activităţile cu elevii după orele de curs, prin programe Şcoala după şcoală. (2) În parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin programul Şcoala după şcoală, se oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizaţii nonguvernamentale cu competenţe în domeniu. (3) Programele Şcoala după şcoală se organizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Statul poate finanţa programul Şcoala după şcoală pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii”. Metodologia de organizare a Programului Şcoala după şcoală există, aprobată prin Ordinul ministerial 5349, din 7 septembrie 2011.
În realitate, s-a răspândit şi este luată de bună părerea devenită convingere că programul nu poate fi aplicat practic. „Motivele” (în afara celor considerate general valabile în orice ţine de mersul şcolii, adică subfinanţare, birocraţie, lipsă de legătură cu situaţia reală) circulă ca nişte mituri, fiind înghiţite ca atare. Unul este acela că Şcoala după şcoală pentru funcţionare într-un an trebuie organizată din anul precedent: „Din martie trebuie să ştii câte cereri vei avea la 15 septembrie”; „Dacă nu te-ai înscris până-n martie, ca şcoală, nu mai ai voie să organizezi în anul următor”. De fapt, potrivit metodologiei, până în martie trebuie făcută analiza de nevoi a unităţii de învăţământ, iar 1 martie este termenul anunţării ofertei. În rest, potrivit metodologiei, „Art. 10 (4) Înscrierea în Programul SDS se face pe tot parcursul anului şcolar pentru un program SDS care funcţionează deja şi la începerea anului şcolar pentru unul nou”. Un alt mit fals este acela cum că „nu are cine să facă” programul în discuţie. În realitate, există posibilitatea completării normei de predare cu maximum patru ore pe săptămână efectuate în acest program (Art. 15 a), ca şi permisiunea apelului la resursă umană reprezentată de cadre didactice din afara şcolii, personal auxiliar, antrenori, bibliotecari, mediatori, comunitate etc. Cea mai mare absurditate se referă la pretinsa existenţă paralelă (şi, din această cauză, generatoare de aşa-zisă confuzie) a unor forme distincte ale programului: una ar fi Şcoala după şcoală, alta ar fi after school şi alta, semiinternatul. Când colo, acestea sunt sinonime, ca în D-l Goe…: cum se zicea („cum am apucat”), cum se zice („ziceţi voi cum ştiţi”), cum scrie în lege. Pretinsa confuzie serveşte drept acoperire pentru refuzul de organizare în unitatea de învăţământ a programului Şcoala după şcoală, odată cu organizarea aceluiaşi program în afara şcolii, sub denumirea de after school, de obicei de câte cineva dintre aceleaşi cadre didactice care pretind imposibilitatea organizării în şcoală. Cui formulează vreo sesizare în acest sens i se răspunde că „e altceva”. De fapt, e acelaşi lucru, refuzat în şcoală, ca să se organizeze în afară, pentru buzunarul propriu.
Scurt spus, programul Şcoala după şcoală a eşuat ca formă existentă în unitatea de învăţământ ca să prospere în cadru privat, aproape în toate cazurile plasarea fiind lângă şcoală sau peste drum de şcoală. Au intrat în exprimarea curentă a părinţilor formulări mulţumite de felul „e foarte bine, merge la aftăr… Nu în şcoală, că nu se poate, nu au condiţii… Are doamna aftăru ei, pe firma ei… E foarte bine, doar îi trece strada… E foarte bine, că tot ea e şi e foarte aproape, ea-i duce, stă cu ei…” Formulări de genul „unii”, „în unele cazuri” etc. nu-şi au rostul. Suntem în prezenţa unui fenomen, a unei industrii care a proliferat. Prevederea din metodologie „Art. 3 (9) Se interzice organizarea Programului SDS în spaţii private aparţinând personalului didactic sau nedidactic implicat în derularea programului” este vulnerabilă, chiar hilară: tocmai de aceea „derularea programului” este refuzată în şcoală! Ca să nu aibă în ce să fie „implicat” cine îşi face program privat pe seama şcolii de stat. Acest aspect ar fi de investigat. La fel, ar fi de cercetat de către cei în drept s-o facă – mai ales de către Ministerul Educaţiei Naţionale – mecanismul furnizării (acesta e termenul adecvat!) de elevi pentru organizatorii de program Şcoala după şcoală de lângă şcoală, ca şi pentru ofertanţii de catering la ora prânzului. Masa de prânz a elevilor reprezintă de asemenea o „industrie” de tip nou şi, implicit, o temă interesantă, de semnalat celor în măsură să intervină.

 

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

FACULTATE DE STAT SAU FACULTATE PRIVATĂ? AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE

după afişarea notelor de la bacalaureat, absolvenţii de liceu trebuie să se hotărască dacă vor să dea admitere la o universitate de stat sau privată  • părerile sunt împărţite, aşa că mi-am propus să vă prezint avantajele şi dezavantajele celor două opţiuni

 

Examenul de bacalaureat tocmai s-a încheiat, iar acum vine momentul cel mai greu pentru viitorii studenţi. Unde vor merge la facultate? Universităţi de stat sau private?

Se zice că la stat este mai dificil, dar că diploma este mai valoroasă. La privat, condiţiile sunt mai bune, profesorii mai îngăduitori, iar sesiunile mai puţin stresante. Este un subiect controversat, există păreri pro şi contra, adevărul, însă, este undeva pe la mijloc. De fapt depinde cu cine discuţi şi ce aşteptări ai după finalizarea studiilor.

 

Facultatea de stat

Avantaje:

1. Recunoaştere din partea angajatorului. Încă facultăţile de stat sunt mai “bine” văzute în CV de un posibil angajator. Încă se mai pleacă de la premisa că o facultate de stat asigură o educaţie mai sigură.

2. Acreditare. Aproape toate facultăţile de la universităţile de stat sunt acreditate şi scapi astfel de frica retragerii acreditării şi de a rămâne în pom cu anii de facultate plătiţi degeaba la o instituţie privată.

3. Cadre didactice cu experienţă şi competiţie din partea studenţilor.Tot la stat găseşti cei mai buni profesori din domeniu. La stat poţi profita de experienţa lor şi, dacă eşti interesat, poţi căpăta multe beneficii din această experienţă. În cazul studenţilor se aplică aceeaşi chestie: la stat vin de cele mai multe ori cei mai buni elevi/olimpici. Să ai în grupă cel puţin 2-3 studenţi foarte buni şi interesaţi crează o competiţie între ceilalţi studenţi şi ridică standardele grupei.

Dezavantaje:

1. Mulţi bani la taxă. Dacă nu prinzi loc bugetat, taxele într-o astfel de universitate au ajuns la sume foarte mari, care nu justifică serviciile oferite. De exemplu, la medicină pot depăşi suma de 8.100 lei/an.

2. Informaţie neactualizată. Manuale neactualizate de cel puţin 10 ani, într-un domeniu permanent aflat în schimbare, unii profesori (de regulă mai în vârstă) care sunt certaţi cu informaţia de ultimă oră şi care predau lucruri care deja nu se mai aplică în piaţă. Depinde de fiecare student cât doreşte să înveţe/citească pe cont propriu.

3. Multe locuri cu taxă: este un dezavantaj pentru că de multe ori se suplimentează acest număr de locuri cu plată fară să se ţină cont de capacitatea facultăţii de a oferi un învăţământ de calitate. Asta înseamnă grupe mari, profesori puţini, seminarii în care nu există timp să se predea sau să se discute lucrurile practice, studenţi care au intrat cu medii foarte mici şi care generează o calitate scăzută, de unde şi aşteptările tot mai scăzute ale profesorilor.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Facultate privată

Avantaje:

1. Cele mai bune dotari. Pornind cu clădiri, săli de curs, manuale, laboratoare, cămine, de cele mai multe ori sunt noi şi moderne. Dai un ban, dar stai în faţă. Aici banii se justifică şi se regăsesc în standardele de lucru mult mai ridicate oferite studenţilor. Unele facultăţi oferă manuale gratuit sau incluse în taxa anuală, ceea ce la stat nu se întâmplă.

2.Taxe mai mici. Chiar dacă învăţământul privat este doar cu taxă, aceasta este mai mică aici faţă de locurile cu taxă de la stat.

3. Admitere mai uşoară. Să recunoaştem că la facultăţile private se intră mai uşor decât la stat. Concurenţa este mai mică, de cele mai multe ori se intră cu dosar. Scapi de stresul examenului şi de stresul competiţiei. Pentru cei care îşi doresc o anumită specializare, dar au şanse mici să intre la o facultate de stat sau doresc un program flexibil, facultatea privată este opţiunea cea mai bună.

Dezavantaje:

1. Incertitudinea acreditării. Azi o ai, mâine, posibil nu. Astfel, rişti să dai banii degeaba şi să pierzi câţiva ani din viaţă frecventând o facultate care îşi pierde licenţa.

2. Suspiciunea din partea angajatorului. Încă mai sunt angajatori care mustăcesc atunci când văd în CV “absolvent universitate privată”. Însă, interviul sau un test sunt cele mai bun metode pentru a afla adevărata valoare a unui candidat la un job.

3. Standarde scazute. Din nefericire, cele mai multe facultăţi private au aşteptări minime din partea studenţilor şi, deci, standarde scăzute. Încă mai există ideea că studenţii de la privat sunt slabi, prin urmare notele se acordă mai uşor, profesorii nu sunt foarte exigenţi şi, una peste alta, se trece mai lejer prin anii de şcoală.

În concluzie, este decizia fiecăruia unde să dea admitere, în funcţie de aşteptări şi obiective. Însă trebuie cântărit bine înainte avantajele şi dezavatanjele fiecărei opţiuni.

Se spune că la stat e mai greu, dar că diploma este mai valoroasă. La privat, condiţiile sunt mai bune, profesorii mai îngăduitori, iar sesiunile – mai puţin stresante.

Deşi învăţământul privat din România are o istorie de aproape 20 de ani, unele universităţi particulare nu au scăpat încă de eticheta “fabrici de diplome”: se intră fără examen, sesiunile se iau fără bătaie de cap, absenţele se tolerează mai uşor.

Pe de altă parte, condiţiile sunt mai bune decât la stat: clădiri noi, laboratoare dotate, săli de curs cu aer condiţionat, internet wireless, WC-uri curate. În ciuda îndoielilor care planează asupra învăţământului privat din România, există instituţii unde rigorile şi, implicit, nivelul de pregătire al absolvenţilor sunt similare celor de la stat. Chiar dacă la capitolul dotări instituţiile de stat şchioapătă, tradiţia face ca ele să fie asociate, cel puţin la nivel mental, cu seriozitatea şi încrederea, atrăgând astfel interesul tinerilor care vor să facă studii superioare.

Materialul didactic face diferenţa

În universităţile private, taxele studenţilor se regăsesc şi în investiţii şi dotări ale laboratoarelor, aspect extrem de relevant pentru specializările unde baza materială este esenţială.

Constantin este student în anul şase la facultatea de Stomatologie a unei universităţi private din Capitală şi spune că, spre deosebire de colegii de la stat, în laboratoarele lor nu a lipsit niciodată nimic.

“Aparatura este modernă, iar substanţele folosite sunt de foarte bună calitate. Am prieteni la stat care sunt nevoiţi să îşi cumpere materialele şi substanţele cu care trebuie să lucreze. Mai mult, trebuie să se roage de vecini sau rude să vină la cabinetul facultăţii pentru a le face diverse lucrări şi a putea astfel să înveţe. Eu nu a trebuit să fac aşa ceva niciodată, pentru că facultatea are toate dotările necesare şi avem permanent pacienţi, în urma unui contract încheiat cu primăria, prin care asistaţii sociali beneficiază gratuit de orice fel de tratament stomatologic”.

Facultate la stat vs. Facultate la privat. Se poate spune că e una mai bună ca alta? Mă refer la organizarea cursurilor, condiţiile oferite studenţilor, profesionalismul cadrelor didactice etc.

Cred că, în acest moment, chiar şi universităţile private serioase, care au reprezentat, de-a lungul timpului, concurenţi redutabili pentru învăţămîntul public, pierd teren în faţa universităţilor de stat. Presiunile financiare sînt, în esenţă, cauza principală. Nu ştiu cum evoluează lucrurile acolo unde competiţia are loc între o universitate privată şi o universitate de stat nouă (creată sau extinsă după 1989), dar universităţile vechi, mari, consacrate tind să se detaşeze tot mai clar. Experienţa mea vizează un domeniu unde baza materială nu contează atat de mult; probabil că distanţarea este şi mai evidentă în cazul specializărilor mai pretenţioase din punct de vedere material. Fără a exclude posibilitatea unei aprecieri parţiale sau incorecte, cred că punctul în care universităţile private rezistă mai bine este cel al profesorilor competenţi: eforturile de menţinere pe piaţă au în prim plan păstrarea profesorilor, în timp ce în alte domenii concesiile se fac ceva mai uşor.

De ce credeţi că aleg studenţii o facultate privată?

Fără a încerca o generalizare, probabil că sînt destul de mulţi tinerii care se orientează dupa nume şi tradiţie: ei vor alege să studieze la universităţi de stat, uneori modificîndu-şi opţiunea specializării pentru a-şi putea urma proiectul. Pentru alţii, contează foarte mult şansa de a intra (şi rămîne) pe locurile bugetate. Cred că universităţile private îşi recrutează studenţii cu precădere din categoriile rămase, cărora li se adaugă – foarte important – tineri (sau mai puţin tineri!) care au absolvit deja o facultate, urmează simultan o specializare în învăţămîntul de stat şi una în învăţămîntul privat, tineri (sau mai puţin tineri) care nu pot renunţa la locul de muncă şi consideră ca învăţămîntul privat este ceva mai flexibil în ceea ce priveşte prezenţa; persoane care se orientează spre învăţămîntul superior după mulţi ani de la absolvirea liceului – şi lista poate continua. Experienţa mea la UMK îmi sugerează ca media de vîrsta a grupelor (nivelul de licenţa) este mult mai ridicată decît la UAIC. Concluzia se menţine şi dacă introducem în ecuaţie celelalte două instituţii amintite.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Credeţi că nivelul studenţilor de la privat este mai scăzut ca cel de la stat?

Ţinînd cont de observaţiile anterioare referitoare la comparaţiile adecvate şi de propriile mele experienţe, aş răspunde: există şi tinde să crească diferenţa (în favoarea învăţămîntului public) între nivelul la care pot duce predarea si discuţiile, în cele două cazuri. Nu cred că pot face generalizări şi speculaţii referitoare la care studenţi sînt mai „buni” şi care nu. E posibil să mă înşel, dar simt că studenţii din învăţămîntul public îşi dezvoltă o atitudine mai participativă la ore, relaţia concurenţială între ei tinde să dinamizeze comunicarea între grupă şi profesor. Poate şi faptul că există mai mulţi studenţi prezenţi la ore accentuează această senzaţie. Dar de multe ori am sesizat faptul că relaţia concurentială (mai puţin intensă în învăţămîntul privat) joacă un rol important. Poate şi media de vîrstă mai scazută are importanţa ei.În fine, s-ar putea ca procentajul „vîrfurilor” să fie acelaşi în ambele sisteme, dar în sistemul public ele sînt nu doar mai numeroase, ci şi mai dinamice, mai prezente.

În urma unui studiu din 2007, realizat cu ajutorul Fundaţiei Soros România, a reieşit că 81% dintre cadrele didactice intervievate consideră că studenţii vin la facultate slab pregătiţi din liceu, iar jumătate dintre profesori consideră că studenţii lor sînt în mică sau în foarte mică masură interesaţi să înveţe. Credeti ca s-a mai schimbat situaţia de atunci?

Referindu-mă strict la studenţii care vin direct de pe băncile liceului, accept faptul că nivelul de pregătire dobîndit este mai redus, însă nu am senzaţia că studenţii n-ar fi interesaţi să înveţe. Dacă ne referim la tendinţe, însă, mă văd nevoit să accept că lucrurile se deteriorează.

Mai fac angajatorii diferenţe între absolvenţii de facultate privată si absolventii de facultate la stat?

Nu pot oferi un răspuns riguros la această întrebare, însă cred că aceste diferenţieri tind să se reducă. Dacă sistemul de evaluare academică va rămîne unul ferm şi riguros, acest proces va continua. Dacă, pe de altă parte, evaluarea şi acreditarea academică nu se vor mai baza pe principii solide, universităţile private vor avea de pierdut. Iar marii perdanţi vor fi tocmai universităţile private care încearcă să respecte regulile.

Taxele mari de şcolarizare de la anumite specializări din cadrul universităţilor de stat sunt corelate cu calitatea programelor de studiu, dar şi cu competiţia mare dintre candidaţi. Şi anul acesta, universităţile de stat sunt în continuare preferate de către absolvenţii de liceu, în detrimentul universităţilor private care, uneori, micşorează taxa pentru a atrage mai mulţi clienţi. Este cazul Universităţii Europei Lumina Sud-Est care, sub pretextul că este nou apărută pe piaţă, are taxe extrem de scăzute pentru a atrage studenţi. Un alt exemplu este cel al Universităţii private „Dimitrie Cantemir ” din Bucureşti , unde taxa anuală la Limbi şi literaturi moderne este între 2.600 de lei şi 3.100 de lei, în timp ce studenţii care intră pe locurile cu taxă la Universitatea Bucureşti, la Limbi şi Literaturi străine vor fi nevoiţi să scoată din buzunar 3.200 de lei. O diferenţă mare de taxe este şi între Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti unde taxa de şcolarizare este de 9.000 lei pe an de studiu, şi Universitatea privată „Vasile Goldiş“ din Arad, unde taxele de la profilul medicină al Universităţii „Vasile Goldiş“, sunt între 2.300 şi 8.500 lei. Asta în timp ce la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi studenţii plătesc 6.000 de lei pe an.  În străinătate sunt mai căutate şcolile private  „La privat vin absolvenţii de liceu care nu au fost admişi nici la buget, nici la taxă la universităţile de stat. Recunosc că am foarte mulţi studenţi care nu mai sunt adolescenţi, oameni care vor să facă o facultate în timp ce lucrează deja”, a  explicat profesorul Ionuţ Cojocaru, profesor de Relaţii Internaţionale la Universitatea Europei Sud-Est Lumina. Profesorul Ionuţ Cojocaru consideră că ar trebui să existe o competiţie între cele două sisteme, iar universitatea de stat ar trebui să ofere acces gratuit la studiu, în timp ce taxele să rămână ale universităţilor private. „În străinătate în topul universităţilor sunt cele private, la noi universităţile de stat iau majoritatea studenţilor. Multe universităţi private intră în lichidare, poate e un lucru bun, pe de o parte, pentru că la un moment dat au apărut foarte multe universităţi, dar ideea de bază a universităţilor private este să intre în competitivitate cu cele de stat”, a mai spus profesorul. La rândul lui, profesorul Marius Văcărelu de la SNSPA consideră că taxele, calitatea, dar şi numărul clienţilor sunt corelate. „Când sunt taxe mici înseamnă că nu mai au candidaţi. Taxe mari sunt acolo unde programele de studiu sunt bune, dar şi profesori buni”, susţine Văcărelu.  Calitatea programelor creşte taxa Şi ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru (fost rector al Universităţii Bucureşti), susţine că taxele diferă de la o universitate la alta în funcţie de domeniu, de necesitatea unor laboratoare, dar şi de calitate. „Fiecare facultate are autonomie, îşi stabileşte singură taxa în funcţie de costurile presupuse de fiecare domeniu, dar la stat calitatea programelor şi a profesorilor este mai ridicată. Principalul argument pentru universităţile de stat este credibilitatea. Universităţile publice sunt mai vechi în general, au o tradiţie. Cu siguranţă este o corelare între taxe şi calitate”, a declarat pentru „Adevărul” ministrul Educaţiei.  Totodată, acesta arată că Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) analizează toate universităţile, fie particulare, fie de stat, iar acestea vor continua să aibă acreditare doar dacă respectă anumite norme de calitate. Calitate versus cantitate Profesorul de Istorie Marius Diaconescu de la Universitatea Bucureşti aminteşte de raportul Curţii de Conturi privind performanţa învăţământului superior, potrivit căruia după 1990, au apărut multe universităţi, facultăţi, programe de studii şi specializări, dar îndoielnice din punct de vedere al calităţii Educaţiei. Potrivit raportului în cauză, „interesele financiare au spulberat standardele de calitate. Universităţile private au ajuns să deţină în anul univer¬sitar 2008/2009 aproape 82% din piaţă în domeniul juridic şi aproape 75% în cel economic”, iar crearea a numeroase universităţi a fost văzută de multe cadre didactice oportunităţi de sporire a veniturilor, nu parteneri educaţionali. „Au apărut foarte multe universităţi, dar calitatea a scăzut. În ultimii patru – cinci ani, acestea au început să intre în faliment, pentru că nu mai au clienţi şi de asta uneori pun taxe mai mici”, a spus profesorul de istorie Marius Diaconescu. Mai relevant este oraşul Potrivit profesorului Marius Văcărelu de la SNSPA, o comparaţie mai relevantă ar fi între facultăţile din oraşele mari şi cele din oraşele mici.  „Multe specializări din cadrul universităţilor din oraşele mici dispar, universităţile intră în lichidare pentru că nu mai au studenţi. Toţi se strâng în oraşele mari pentru că se ghidează după şansele de angajare după terminarea studiilor”, completează profesorul de Drept. Profesorul Ionuţ Cojocaru consideră că poate ar fi bine ca anumite universităţi să se limiteze doar la studii de licenţă şi doar unele să ofere un ciclu universitar complet, cu tot cu doctorat.  Universităţi private mai scumpe decât cele de stat Sunt şi universităţi private, care pentru că sunt deja cunoscute în piaţă îşi permit să ceară taxe mai mari decât cele de stat. De exemplu, Universitatea Româno-Americană percepe o taxă anuală de studii de 4.000 de lei, iar Universitatea “Spiru Haret “ are cele mai mari taxe sunt la medicină veterinară (7.140 lei) şi arhitectură (6.160 lei). Comparativ, Universitatea Bucureşti care la locurile cu taxă încasează între 3.000-3.600. Însă în cazul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, taxa de şcolarizare oscilează între 3.000 de lei şi 7.000 de lei, aceasta din urmă pentru arhitectură în limba engleză.  La Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, taxa anuală de şcolarizare pentru  cursuri universitare de licenţă variază între 2.200 de lei şi 2.900 de lei pe an. La Universitatea Politehnica Bucureşti, taxa anuală este de 4.000 de lei pe an, iar pentru inginerie în limbi străine, de 4.500 lei pe an.

Universităţile private au ajuns să stabilească taxe de şcolarizare mai mici decât Universităţile de stat pentru a atrage studenţi, dar chiar şi aşa Universităţile de stat rămân în topul preferinţelor absolvenţilor de liceu pentru că oferă o mai mare credibilitate

Mai mult decat un curs de limbi straine
Studiul limbilor straine in timpul vacantei va ofera posibilitatea de a trai bucuria comunicarii intr-o limba straina, intr-o atmosfera informala si prietenoasa in centre speciale pentru studiul limbilor straine. AICI NU EXISTA TEME PENTRU ACASA! Captivati de jocuri si distractii, in mod spontan, veti folosi toate cunostintele pe care le aveti si asimilati unele noi prin comunicare. Tabara de limbi straine este foarte eficace, conditiile fiind foarte apropiate conditiilor de invatare a limbii materne.

 

Cazare in campus
Acest tip de cazare este potrivit pentru elevii mai independenti dar si pentru cei ce pot socializa cu alti elevi de aceeasi varsta. Campusurile sunt potrivite de asemenea pentru cursantii mai mici (7 – 12 ani), unde acestia sunt supravegheati 24 de ore din 24.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Cazare la familii gazda
Daca doriti sa cunoasteti indeaproape alte culturi si va place atmosfera de familie, atunci cazarea la familii gazda este varianta potrivita pentru dumneavoastra. Familiile sunt atent selectionate. Elevii mai mici sunt insotiti in fiecare zi pana la scoala. Scopul familiei gazda este de a va face sa va simtiti ca acasa inca din momentul sosirii.

 

Timp liber
Timpul liber reprezinta o parte importanta din curs, deoarece implica exersarea limbii. Scopul este sa combinati distractia cu exersarea limbii engleze. Intrucat nu intotdeauna doi adolescenti pot fi de aceeasi parere despre ce doresc sa faca, exista grupuri care au in vedere interesele fiecaruia – de exemplu echipa de fotbal sau grupul de teatru, excursii suplimentare. Personalul responsabil pentru activitatile din timpul liber are grija de siguranta dumneavoastra si cu mare placere vor accepta ideile dumneavoastra despre jocuri noi, excursii sau alte activitati.

 

Diferente in procesul de studiu
Principalul scop al cursului de limba straina este invatarea limbii si, avand in vedere ca taberele de limbi straine sunt organizate in timpul verii, scopul nostru este sa va oferim si o vacanta plina de distractii. In metoda de predare se pune accent pe practicarea limbii in mediul sau natural si activarea cunostintelor deja dobandite. Gramatica si cuvintele noi sunt prezente in fiecare zi, dar este mai important ca in timpul liber sa folositi limba in diferite situatii cotidiene. Astfel, taberele de limbi straine sunt diferite si mult mai placute decat studierea unei limbi straine in Romania.

 

Test pentru determinarea nivelului de cunostinte
In prima zi a cursului se va face testarea pentru determinarea nivelului de cunostinte. Acesta nu este un test la care trebuie sa obtineti rezultate maxime, ci un test evaluator pentru determinarea nivelului de cunostinte si respectiv repartizarea in grupuri.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Grupuri de studiu
Se studiaza in grupuri mici de pana la 15 elevi, in functie de varsta si nivelul de cunostinte. Intr-un grup veti avea colegi din Franta, Italia, Spania, Rusia, Japonia si din multe alte tari. Astfel va veti intoarce in tara stapanind mai bine limba si cu multi prieteni noi din lumea intreaga.

 

Profesorii
Profesorii sunt special pregatiti pentru a preda elevilor din strainatate. Cursurile se predau numai in limba studiata, cuvintele noi fiind explicate de catre profesori intr-un mod interactiv.

 

Inainte de calatorie

Inainte de calatorie, toti clientii care opteaza pentru una din ofertele IntegralEdu primesc:

Un tricou cu sigla IntegralEdu. Acest tricou este recomandat sa fie purtat in timpul calatoriei pentru a facilita o identificare mai usoara a cursantilor la sosirea in aeroport.

Un travel kit care contine instructiunile pentru calatorie si toate documentele necesare.

Etichete pentru bagaje cu adresa cursantului de la centrul de limbi straine si din Romania.

Numere de telefon pentru urgente.

Organizarea calatoriei

 

Daca la inscriere ati solicitat transferul de la/ pana la aeroport, copilul dumneavoastra va fi intampinat si insotit de catre un reprezentant al centrului de limbi straine pana la locul de cazare, cu un autobuz al scolii sau un taxi.

 

Pentru cursantii sub 12 ani este obligatoriu ca o stewardesa sa-i preia si sa-i insoteasca de la coborarea din avion pana la predarea catre reprezentantul centrului de limbi straine. Acest serviciu este furnizat contra cost de catre majoritatea companiilor aeriene. Unele companii aeriene ofera acest serviciu si pentru pasagerii cu varsta peste 12 de ani daca este solicitat in momentul achizitionarii biletului.

Informatii aditionale

 

Sarbatori nationale

In zilele de sarbatori legale nu se tin cursuri si taxele corespunzatoare acestora nu se restituie. Cea mai mare parte din centrele de limbi straine organizeaza in aceste zile programe de divertisment.

 

Mancarea

Alimentele sunt sanatoase si variate si au in vedere particularitatile bucatariei nationale a tarii respective. Exista posibilitatea de a alege un meniu vegetarian.

 

Alergii

Este important, inca din momentul inscrierii, sa fim instiintati in cazul in care copilul are alergii la anumite alimente sau medicamente, are alte probleme de sanatate sau de nutritie sau tine o dieta alimentara. Aceste informatii vor fi transmise centrului de limbi straine.

 

Sfaturi utile pentru parinti:

Pentru parintii cursantilor am pregatit o brosura cu sfaturi utile care contin informatii si sugestii cu privire la:

pregatirea bagajului

bani de buzunar si bunuri de valoare

organizarea calatoriei

asigurarea medicala

prelungirea sederii si alte modificari.

O saptamana departe de copil. Pentru parinti, poate parea o eternitate. Pentru copil, e prima confruntare cu viata adevarata, in conditiile in care trebuie sa aiba grija de el intr-un mediu complet nou. Lasa-l sa se bucure de aceasta experienta, pentru ca il pregatesti corect pentru maturitate!

Copilul merge in tabara. Nu-l dadaci si nu-i da mai multe sfaturi decat poate sa suporte! Trei lucruri sunt esentiale pentru el inainte sa plece in marea aventura. Ii dai suficiente haine si, cel mai important, haine adaptate mediului in care va ajunge.

Ii dai suficienti bani astfel incat sa ii oferi sentimentul de independenta. Ii pui neaparat in rucsac medicamente pentru febra, diaree sau constipatie si ii explici cat trebuie sa ia in fiecare dintre cazuri. Si ii spui cu zambetul pe buze: „La revedere!”

Pentru copil, tabara e un prilej perfect de a socializa intr-un mediu strain care nu se compara cu scoala.

Pe de alta parte, tabara ii satisface nevoia de a-si face noi prieteni. Cum multe dintre tabere ofera nu numai catarari pe munte sau balaceli la mare, ci si programe educative, pentru micut e o ocazie excelenta de a fi creativ si de a-si descoperi astfel posibilele talente.

Studiile spun ca, pana la 10 ani, un talent nativ iese de obicei la suprafata, iar tabara poate fi o ocazie perfecta ca micutul sa isi descopere o anumita abilitate care nu are legatura cu pictura sau urechea muzicala.

Insa cel mai important beneficiu pe care o tabara il aduce unui copil este deprinderea responsabilitatii. In momentul in care se vede intr-un mediu nou, fara incurajarile parintilor, e fortat sa isi impuna singur „regulile sigurantei” bazate nu neaparat pe educatia pe care a primit-o pana in acel moment, ci pe propriile instincte.

Este o lectie valoroasa pe care trebuie sa aiba prilejul sa o simta din prima parte a copilariei, pentru ca este esentiala pentru viata de adult. In plus, in tabara va intra in contact cu o alta forma de autoritate decat acasa, ceea ce il va disciplina rapid.

In tabere, sunt ore fixe de masa si somn, o sa fie speriat ca, daca produce daune, va suporta cheltuielile, iar orice forma de violenta va fi si ea sanctionata. Si putina „militarie” nu strica nimanui!

Ce beneficii aduc taberele pentru copii?

Pe timp de vara, parintii sunt pusi in fata unei probleme: cum sa le ocupe timpul celor mici? Ce zici de taberele pentru copii? Iti propunem cateva beneficii pentru a intelege cat de folositoare sunt.

In privinta activitatilor, taberele se pot lauda cu: sporturi de echipa sau individuale (de la clasicele inot sau fotbal la tir cu arcul), ateliere de pictura, teatru, obiecte facute manual, tiroliana, rapel, catarat, cursuri de limbi straine, echitatie sau tehnici de supravietuire si de orientare. Indiferent de alegerea facuta insa, care sunt efectele pozitive pe care le putem observa la intoarcerea copiilor din tabara?

Abilitati sociale

In primul rand, taberele pentru copii sunt un loc unde se pot forma prietenii indelungate si cei mici ajung sa cunoasca si alte persoane diferite de ei. Copiii invata cum sa traiasca intr-o comunitate si sa isi imparta sarcinile, sa isi rezolve singuri conflictele si sa coopereze cu ceilalti prin activitati non-competitive. Este un loc in care pot sa isi imbunatateasca socializarea si comunicarea eficienta.

Independenta

Ei invata cum sa se descurce departe de casa, sa preia initiativa. Este primul pas in cladirea autonomiei. Este momentul in care nu trebuie sa se mai gandeasca la ce zic sau cred parintii, ci pot sa fie ei insisi si sa isi asume faptele si deciziile. Isi pot dezvolta calitatile de leaderi.

Pot experimenta succesul ca urmare a propriilor actiuni. De asemenea, pot sa invete sa se descurce inconjurati de oameni care nu sunt propria lor familie, care nu le permit la fel de multe sau care nu au preconceptii legate de ei.

Incredere in sine

Totodata, ca urmare a castigarii independentei si a depasirii dorului de casa, creste si stima de sine. Mai mult, in urma incurajarilor celor din jur, copiii pot invata sa accepte esecurile si cum sa nu renunte, ci sa incerce din nou.

Deprinderea unor abilitati

In taberele pentru copii, cei mici au aici ocazia sa descopere ce le place sa faca, competente ce le pot avea pe tot parcursul vietii si pe care le pot perfectiona in timp. Aici putem vorbi despre abilitati sportive, aventuriere, in aer liber sau talente artistice. Spiritul aventurier se poate reflecta si in deschiderea spre a incerca lucruri noi.

Inclinatie pentru natura

Copiii vor invata sa aprecieze natura cu toate elementele acesteia. Totodata, s-a demonstrat faptul ca activitatile in natura reduc simptomele de ADHD, scad nivelul de stres, imbunatatesc dispozitia, stimuleaza simturile si faciliteaza invatarea.

Dezvoltare psiho-emotionala

Taberele pentru copii reprezinta ocazia de a se deconecta de tehnologie, ducand la o dezvoltare emotionala prin contactul cu „lumea reala”. Miscarea si sportul facute au si ele un impact nu numai asupra sanatatii, dar si asupra spontaneitatii, creativitatii si imaginatiei.

In functie de alegerea taberei si a programului acestuia, poti incuraja fie joaca nestructurata (spre deosebire de programul bine stabilit din timpul anului scolar), fie simtul organizarii in cazul in care copilul tau are nevoie de asa ceva.

• Cand este pregatit?

O alta intrebare frecventa a parintilor este daca cel mic este pregatit sau nu sa mearga intr-o astfel de tabara. Raspunsul este ca nu exista o varsta fixa, depinde foarte mult atat de copil, dar si de tine.

De multe ori parintii sunt chiar mai reticenti decat copiii cand vine vorba de a sta separati o perioada de timp. Gandeste-te insa nu numai la beneficiile pentru copil, dar si tu vei avea mai mult timp pentru tine si te vei pregati incet pentru perioada „cuibului gol”, care vine cu pasi mai repezi decat poate ai vrea.

Daca insa vrei sa te asiguri ca cel mic este gata pentru asta, poti incepe cu perioade mai scurte – sa experimentati cum este sa doarma o noapte la un prieten sau la bunici, marind treptat numarul de nopti. Este indicat sa incepi cu cineva in care atat tu, cat si copilul, sa aveti incredere.

Apoi nu iti ramane de facut decat sa asculti numeroasele povesti minunate cu care se va intoarce acasa! Povesteste-ne si noua ce aventuri a avut!

8 motive să-mi trimit copilul într-o tabără

Like
Share 107 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Când vă gândiţi la dezvoltarea copilului dumneavoastră şi plănuiţi cu atâta grijă educaţia sa şi activităţile extracurriculare ce îl vor ajută să devină un adult de succes şi fericit, nu uitaţi că verile sunt o oportunitate, nu timp pierdut. O  tabăra este un mod  ideal de a experimenta activităţi noi (inclusiv exersarea limbii engleze cu trainer nativ), de a se responsabiliza, dar mai ales de a se distra şi a-şi face prieteni noi.

Dacă va întrebaţi care sunt beneficiile participării la tabăra, iată o lista sumară:

1. Dezvoltarea independenţei

În tabăra copiii sunt scoşi din mediul lor obişnuit.

Departe de familie, au ocazia de a se descoperi în interacţiunea cu alţi copii şi adulţi ce nu fac parte din anturajul lui obişnuit. Vor învăţa să aibă grijă de ei înşişi, vor avea ocazia să ia singuri decizii şi să gestioneze diverse aspecte ale rutinei zilnice: spălatul zilnic, alegerea vestimentaţiei potrivite pentru vremea de afară, dar şi activităţile la care doresc să participe. Desigur, ei sunt încurajaţi să fie independenţi, însă sunt şi supravegheaţi, acesta fiind modul ideal de a învaţă să fie responsabili, fără a-şi asumă riscul alegerilor complet greşite. Este mediul potrivit pentru a-şi testa limitele şi a experimenta, în siguranţă, alături de oameni dedicaţi, tineri şi energici. Ghizii, supraveghetorii şi instructorii din tabere sunt văzuţi mai puţin ca autorităţi şi mai mult ca prieteni, ceea ce le dă copiilor încrederea de a se deschide şi a se bucura din plin de toate activităţile.

2. Creşterea încrederii în sine

A-ţi face noi prieteni este întotdeauna o experienţă complexă presărată cu teamă, curiozitate, dar şi entuziasm şi satisfacţie.

Când nu îi mai ai pe mama şi pe tată să te ajute să abordezi pe cineva şi să creezi o conexiune, trebuie să fii tu însuţi, să-ţi asculţi instinctul şi să înveţi să te descurci. Odată ajunşi în tabăra, copiii realizează că toţi sunt în aceeaşi situaţie şi sunt toţi o comunitate. Încrederea în sine se dezvoltă atunci când copiii se simt bine în legătură cu propria lor contribuţie la activitatea de grup, atunci când ideea lor este pusă în practică, când opinia lor este luată în considerare, când trăiesc într-un mediu în care nu decide nimeni pentru ei.

3. Pe mâini bune şi în siguranţă

Din păcate, majoritatea părinţilor nu au la fel de multă vacanţă ca şi copiii, de aceea este confortabil pentru ei să  ştie că în tabăra copilul este pe mâini bune şi în siguranţă. Pentru copiii crescuţi în oraş, o săptămâna de tabăra poate reprezenta libertatea pe care nu au cunoscut-o niciodată. Acest lucru este valabil pentru majoritatea copiilor, nicidecum doar pentru aceia ai căror părinţi sunt hiperprotectivi. Cu toţii ştim că nu este bine să ţinem copiii închişi în casă, însă oricui i-ar fi teamă să-i lase să hoinărească nesupravegheați pe străzi sau chiar prin parc. Sute de scenarii groteşti ne trec prin minte… însă în tabăra putem găsi un echilibru liniştitor între libertatea copilului şi siguranţa sa. În tabăra va sta afară, va respira aer curat, va alerga, îşi va face prieteni şi va sta departe de trafic, aglomeraţie şi toate celelalte neajunsuri şi influenţe negative ale oraşului. În plus, nu va avea acces la calculator, la tabletă, la televizor toată ziua şi, cu sprijinul părinţilor, foarte puţin acces la telefon. Va fi ca o binemeritată vacanţă pentru mintea şi sufletului ambelor părţi: părinţi şi copii.

4. Întărirea abilităţilor sociale

Surprinzător pentru unii, în tabără se pot lega adevărate prietenii, prietenii de o viaţă. Odată ajunşi în tabără, anturajul lor devine extrem de divers, ceea ce le dă oportunitatea să găsească persoane compatibile sau interesante, extinzându-şi cercul de prieteni.

Crescând încrederea socială a copilului, această experienţă se poate dovedi extrem de valoroasă, mai ales atunci când trebuie să schimbe colectivul (spre exemplu când trece din grădiniţă în clasa I sau din clasa a VIII-a în liceu).

Alt efect ale acestei expuneri este că îi face mai toleranţi.

Departe de tablete, computere şi pe cât se poate departe şi de telefoane, copiii învaţă că există soluţii la orice problema şi că stă în puterea lor să le găsească (în special dacă discută despre ele),  descoperă plăcerea de a sta la poveşti după ora stingerii, de a face planuri pentru a doua zi şi de a împărtăşi păreri şi sentimentele despre orice, pe scurt: învaţă  cum trebuie să procedeze pentru a comunica eficient.

5. Noi interese

Programul încărcat şi divers al taberelor permite copiilor să încerce lucruri noi: de la sporturi de tot felul şi ore de limba engleză până la drumeţii, jocuri pe echipe, dansuri şi karaoke. Astfel, copiii pleacă din tabără cu o nouă mare pasiune sau cu o experienţă ce le va deschide noi perspective în viaţă şi, poate, vor înţelege că distracţia adevărată nu este în faţă unui ecran, ci în interacţiunea cu copii de vârstă lor.

6. Apreciere pentru natură

Majoritatea taberelor sunt situate în zone ceva mai depărtate de civilizaţie şi mai apropiate de natură. Copiii care şi-au petrecut majoritatea timpului în oraş vor avea ocazia să exploreze şi să descopere natura.

Nicio poveste sau înregistrare video nu poate înlocui mirosul de pădure, cântecul păsărilor, senzaţia atingerii unui melc sau gustul unei coacăze sălbatice.

Multe tabere oferă programe special concepute pentru a integra cât mai multe activităţi în aer liber, deci o ocazia de a vedea, simţi, miroşi, încerca senzaţii noi, ocazia de a se apropia de natură.

7. Investiţie în amintiri plăcute

Copiii se întorc de obicei din tabăra după cea mai grozavă săptămâna din viaţă lor. Şi-au făcut noi prieteni (de multe ori pe viaţă, deoarece îi unesc interese comune, nu doar proximitatea), au avut parte de o mulţime de experienţe şi activităţi noi, dar, cel mai important, se simt plini de încredere. Amintirile din timpul taberei vor dăinui peste ani, vor rămâne alături de ei şi în anii maturităţii.

8. Exersarea abilităţilor de lider

Taberele sunt mediul ideal pentru exersarea abilităţilor de lider, deoarece copiii vor trebui să facă alegeri  şi să ia decizii, să conducă proiecte şi să coordoneze echipe. Unii copii se vor remarcă prin iniţiativa, fiind cei care vor seta pasul şi tonul pentru alţi copii. Ordinea între ei se va crea natural şi ei se vor simţi că o echipa. Programul încărcat de la şcoală şi atracţia produselor tehnologice creează un adevărat deficit de abilităţi sociale în rândul copiilor, iar tabăra este locul ideal pentru a redobândi aceste abilităţi. Un studiu din 2014 condus de Universitatea din California, Los Angeles, a revelat că după doar o săptămâna de tabăra, departe de orice ecran sau monitor, elevii de clasa a şasea aveau o capacitate sesizabil mai bună de a desluşi indiciile emoţionale non-verbale ale oamenilor din jur – un indicator cheie a inteligenței sociale/emoţionale.

Poate cel mai important aspect este tipul de campus. Taberele pentru juniori se desfasoara in campusuri “inchise”, imprejmuite, cu acces controlat si cu un numar mare de adulti (directori, profesori, coordonatori activitati si supraveghetori) prezenti in campus.

De asemenea, campusurile se afla in general la marginea oraselor sau chiar “in the countryside”, aspect care contribuie la sentimentul de siguranta. Nu veti gasi tabere pentru juniori care sa se desfasoare in centrul unor orase mari si aglomerate ca Londra, Manchester sau Birmingham. In schimb, campusurile se afla langa orase mai mici cum ar fi Rugby (tabara de la Rugby School), Caversham (tabara de la Queen Anne School), Dover (tabara de la Duke of York School) sau Bromsgrove (tabara de la Bromsgrove School). Toate aceste orase au intre 20 000 si 50 000 locuitori, fiind astfel o destinatie potrivita pentru o excursie de dupa-amiaza, insa oferind in acelasi timp si sentimentul de siguranta si familiaritate al unui orasel de provincie tipic britanic.

Facilitatile din campusurile scolare care gazduiesc aceste tabere sunt cu adevarat impresionante! Astfel, copiii care participa la o tabara de vara intr-o scoala de tip boarding au acces la: terenuri imense de joaca in aer liber, spatii verzi, piscina acoperita, sala de sport, sali de clasa moderne, sala de spectacole, studiouri de dans, ateliere de pictura/desen si lista poate continua.

Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber, Servicii de educatie si timp liber

Programul unei tabere pentru juniori este alcatuit astfel incat copiii sa fie ocupati de dimineata pana seara. Cursuri de limba engleza, activitati distractive (dar si educative), sporturi, jocuri, concursuri, excursii si vizite – toate acestea sub supravegherea coordonatorilor din campus!

Excursiile incluse in programul taberei au loc in parcuri tematice, parcuri safari sau parcuri de distractii destinate varstei lor. Daca in taberele pentru adolescenti (Teens), excursiile sunt in orase mari ca Londra, Birmingham sau Liverpool, copiii mai mici vor vizita locatii ca: Harry Potter Studios, Legoland, Longleat Safari Park, Chessington World of Adventures sau Drayton Manor Theme Park!

Nu in ultimul rand, ar trebui mentionat si faptul ca de cele mai multe ori, scolile care gazduiesc taberele pentru juniori sunt scoli de renume din Anglia – boarding schools de top cu rezultate remarcabile si cu elevi care dupa absolvire continua studiile cu succes la universitatile de top din UK, SUA sau Elvetia. Este cazul Bromsgrove School (vezi tabara), Clifton College (vezi tabara), Fettes College (vezi tabara) sau Oundle School (vezi tabara).

Toate aceste aspecte duc spre o singura concluzie – taberele pentru juniori reprezinta alegerea cea mai potrivita pentru vacanta copiilor cu varste intre 8 si 14 ani, care vor experimenta cultura britanica si se vor juca si distra, exersand in acelasi timp limba engleza si facandu-si prieteni noi din alte tari, totul intr-un mediu sigur si sub coordonarea unor profesionisti!

Nici nu va imaginati cat de utile pot fi taberele de limba engleza in depasirea barierei de exprimare si intelegere intr-un mediu nativ britanic!

Stim, ai acces la sute de variante de zbor si mii de hoteluri din toata lumea doar printr-un singur click. Si totusi, crezi ca munca unui consultant de turism consta doar in asta? Crezi ca vacanta ta linistita inseamna doar un avion plus un hotel? Crezi ca daca vei avea vreo problema in vacanta, vei avea pe cine sa contactezi din partea companiei aeriene in afara orelor de program? Crezi ca daca nu vorbesti limba locala, in special in zone in care engleza nu este bine impamantenita, vei avea cum sa comunici eficient cu personalul hotelului?

Si dincolo de toate, intrebarea cea mai importanta ramane: vrei sa iti risti linistea vacantei doar pentru a demonstra ca poti sa iti organizezi singur calatoria?

Gandeste-te la mireasa care se decide sa isi organizeze singura nunta si toata noaptea, in poate cea mai importanta noapte din viata lor de cuplu, sta cu agenda cu lucruri de facut, harta meselor si programul serii. Nu cred ca iti doresti o astfel de vacanta.

Pentru o imagine mai clara asupra a ceea ce pot face agentiile de turism pentru tine, am intocmit o lista cu avantaje pentru care merita sa apelezi la consultantii de turism:

Valoarea consultantei

Din postura de consultanti de turism, punem in joc toata experienta noastra de peste 20 de ani, acccesul la sisteme de rezervari mult mai performate si cuprinzatoare decat website-urile publice si, poate cel mai important lucru, faptul ca am testat pe pielea noastra majoritatea destinatiilor populare, hotelurile si companiile aeriene cele mai des rezervate.

Daca ai o problema de sanatate cel mai bine ar fi sa eviti sa o tratezi dupa sfaturile din online, nu-i asa? Ei bine, si daca esti in cautarea unei vacante, nu ezita sa ceri sfatul unui specialist in turism.

Experienta, experienta, experienta

Ti-ai dorit dintotdeauna sa te duci intr-o croaziera, dar nu ai stiut niciodata ce alegere sa faci? Te-ai gandit sa mergi impreuna cu copiii la Disneyland, dar ai intampinat dificultati cautand prin gama nesfarsita de optiuni de bilete si pachete? Toata lumea stie ca cele mai bune sfaturi vin de la specialisti. Iar pentru variante de vacante personalizate, un consultant in turism este cel mai in masura sa identifice, sa analizeze si sa ofere cea mai avantajoasa solutie pentru vacanta ta. In plus, de multe ori consultantii cu care interactionezi au fost la fata locului si, in unele cazuri, chiar au vazut hotelul in care vei merge.

Oferte personalizate

In momentul de fata se pierd, in medie, 7 ore pentru a face o rezervare online pentru o vacanta. Acest timp se reduce considerabil daca apelezi la o agentie de turism. Ti se va aloca un cosultant dedicat ce va face aceasta munca pentru tine si va veni cu propunerile care se pliaza cel mai bine, atat nevoilor, cat si bugetului tau. Fie ca este vorba de o anumita destinatie, transport, cazare sau activitati, un bun consultant de turism isi va da seama de personalitatea ta din intrebarile pe care ti le va adresa, va tine cont de preferintele tale si va fi in masura sa-ti recomande cele mai bune locuri sau cele mai bune companii aeriene pe baza dorintelor tale.

Ai intotdeauna optiunea „suna consultantul de turism” daca ceva nu merge bine

Sa spunem ca esti in drum spre o croaziera in Caraibe, cand, din anumite motive, zborul tau este anulat; sau ajungi in camera de hotel, iar aceasta lasa de dorit; sau ai aterizat, iar transferul tau de la aeroport intarzie sa apara sau, mai rau, un vulcan erupe, un membru al familiei s-a imbolnavit si nu stii cui sa te adresezi. Daca ai rezervat calatoria prin intermediul unei agentii de turism, ii poti contacta si vei primi asistenta imediata, pentru orice fel de problema, 24 de ore din 24, fara a fi nevoit sa dialoghezi cu roboti. Rezervarile prin intermediul unui site web de calatorie nu iti garanteaza ca vei primi acelasi nivel de atentie personalizata si siguranta vacantei tale. Nu ezita sa te adresezi agentului de turism in cazul in care intampini probleme. Acestia au resursele, conexiunile si cunostintele din industrie necesare pentru a actiona in numele clientului si a rezolva orice fel de problema.

Vacanta ta este protejata de directivele europene

Trebuie sa stii ca exista o directiva europeana care se refera la pachete de servicii pentru calatorii, vacante si circuite si protejeaza clientii pentru cazurile de insolventa, acoperind o buna parte din aceste servicii. Achizitia facuta pe internet are un risc mult mai mare sau nu ofera protectie.

6. Primesti asistenta la fata locului prin partenerii locali

Consultantii de turism iti ofera sfaturi nelimitate inainte, in timpul si dupa calatorie. Avantajul agentiilor este ca gasesti reprezentati la fata locului, mereu binevoitori sa iti explice plusurile si minusurile unei locatii sau ale unei experiente. Multe oferte gasite pe internet pot parea prea bune ca sa fie adevarate, si, de multe ori, chiar asa este. Camerele nu arata ca in fotografii sau locatia nu este cea gasita de tine. Sunt multe situatii neplacute care pot interveni pe parcursul unei vacante pe care o gandesti singur, de aceea este bine sa apelezi la un agent de turism cand iti planifici vacanta intr-o destinatie noua.

7. Consultantul de turism iti poate construi vacanta dupa preferinte si bugetul tau

Ca in orice business, pretul depinde de multe ori si de cantitatea cumparata. Consultantii de turism rezerva mii de locuri de la companiile aeriene si sute de camere de hotel si este normal sa aiba acces la preturi preferentiale. Comunica asteptarile si dorintele tale consultantului si vei primi o oferta adecvata.

8. Poti primi beneficii extra si surprize placute

Agentiile de turism care rezerva un volum mare de calatorii au adesea acces la avantajele pe care probabil nu le-ai putea obtine pe cont propriu. Indiferent daca este vorba despre un upgrade al camerei, pregatirea catorva elemente de bun venit, consultantii de turism pot adauga adesea beneficii in planul tau de vacanta. Daca scopul calatoriei este o ocazie speciala, cum ar fi o zi de nastere sau o cerere in casatorie, consultantul de turism are acces la suficiente resurse si oameni care te pot ajuta sa planifici evenimentul perfect.

Consultantul de turism este enciclopedia ta de vacanta

Fotografiile gasite pe internet pot fi inselatoare, iar recenziile online nu sunt intotdeauna autentice. Cu totii am auzit exemple de povesti de cosmar prin care au trecut persoane ce si-au planificat singure vacanta. Consultantul de turism se va asigura mereu ca ai toate informatiile necesare despre destinatia in care urmeaza sa mergi, pentru a minimaliza riscul unei experienta neplacute. Iti va oferi detalii pe care fie nu le gasesti online, fie sunt dispersate: chestiuni legate de medicina/ sanatate la fata locului, informatii cu privire la viza sau conditii de calatorie, sfaturi cu privire la clima si cea mai buna perioada din an in care este bine sa calatoresti spre destinatia dorita.

Poti primi un pret mai bun decat online

Daca, totusi, ai gasit solutia de calatorie dorita navigand pe internet, merita sa vii cu ea in agentie deoarece exista sanse mari sa obtii un pret mai bun.

Preţuri mai bune pentru cazarea la hoteluri – De cele mai multe ori, rezervarea unui hotel prin agenţie este mai avantajoasă ca preţ decât prin site-urile de specialitate sau la faţa locului, mai ales că tour operatorii oferă discounturi dacă se achiziţionează de la ei nu doar cazarea, ci şi transportul. În plus , prin agenţie sunt disponibile mai multe hoteluri all inclusive sau ultra all inclusive şi la preţuri mai avantajoase decât pentru un sejur contractat separat.

Te scuteşte de stresul organizării vacanţei – Pentru cei care preferă să aibă totul de-a gata, contractarea unui sejur prin agenţie este ideală, fiindcă toate sarcinile legate de organizarea vacanţei şi toate problemele care ţin de logistică – transport până la destinaţie, transfer cu autocarul de la şi la aeroport cad integral în sarcina agenţiei.

Preţuri preferenţiale pentru persoanele în vârstă  –  Dacă, în general, tinerii preferă să îşi alcătuiască singuri vacanţa, persoanele care au peste 55 de ani pot beneficia de pachete cu preţuri preferenţiale pentru seniori ale agenţiilor de turism, intrate recent şi pe piaţa autohtonă.

Discount-uri şi reduceri pentru grupurile organizate – În cazul unei excursii în grup organizat, unele muzee fac reduceri substanţiale cu cât numărul persoanelor este mai mare .

Primeşti asistenţă turistică – Majoritatea agenţiilor oferă asistenţă turistică pe tot parcursul sejurului, astfel că, pe lângă faptul că, de cele mai multe ori, există un ghid care explică lucrurile importante care trebuie văzute, reprezentanţii agenţiei au obligaţia de a rezolva orice situaţie neprevăzută apărută pe parcurs.

Dezavantaje

Drumul cu autocarul poate dura foarte mult  – Dacă optaţi pentru un sejur care include transport cu autocarul trebuie avut în vedere că drumul poate dura chiar şi de două ori mai mult decât dacă ar fi parcurs cu maşina personală, deoarece, pentru transportatorii de persoane, potrivit reglementărilor europene, sunt obligatorii opririle de aproximativ 30 de minute, la fiecare patru ore şi jumătate.

Programul nu este foarte flexibil – În cazul achiziţionării unui pachet de tip circuit, timpul de şedere în oraşe este limitat la numai câteva ore , stabilite de agenţie, iar regula de bază este că nu se fac excepţii de la program, prin urmare toată lumea trebuie să se conformeze, astfel că nu există foarte multă flexibilitate în alegerea programului.

Nu poţi să pleci nici mai devreme, nici mai târziu – În ceea ce priveşte cazarea, nu se pot face prelungiri de câteva nopţi ale sejurului şi nici nu se poate pleca mai devreme din localitatea unde se află hotelul nici spre o altă destinaţie, nici spre casă.

Tentatia e mare. Agentia de turism iti ofera tot, se ocupa de tot si te asigura ca va preintampina orce problema.

Tentatia e mare. Agentia de turism iti ofera tot, se ocupa de tot si te asigura ca va preintampina orce problema. Afisele sunt frumoase, reclamele la fel iar preturile sunt, uneori, incredibil de mici. Exista un contract, o domnisoara ce iti zambeste candid la semnare, cateva rate pentru alte cateva sute de euro… si gata. Pleci in vacanta stiind ca exista cineva acolo, care, pentru un comision de aproximativ 4% se va ocupa de timpul tau liber. Asa sa fie?

Ce este o agentie? Inainte de toate trebuie sa stiti ca o agentie de turism functioneaza ca o interfata intre dumneavoatra, clientul si furnizorii de servicii turistice care activeaza intr-o anumita zona, fie ea externa sau nu. Astfel, agentiile de turism incheie contracte cu anumite hoteluri, restaurante, operatori de servicii turistice de divertisment dintr-un anumit oras, contracte in baza carora serviciile sunt achizitionate la preturi mai mici decat pretul de receptie. Spre exemplu, o agentie de turim poate rezerva 50 de camere pe perioada Sarbatorilor de iarna, intr-un hotel din Predeal, in schimbul unei sume mai mici decat aceea practicata in mod obisnuit. Criteriul cantitativ este cel care reduce pretul. O agentie de turism, credibila, care isi respecta furnizorii si obligatiile fata de acestia va avea mereu un portofoliu generos de hoteluri, restaurante sau zboruri catre orice destinatie. Asa ca, sa nu va mirati daca, incercand sa va planuiti vacanta pe cont propriu, nu veti gasi nici un loc liber pentru un anumit zbor dar o agentie de turism va avea, la acelasi zbor, o multime de bilete nevandute. Astfel, printr-o suita de contracte cu furnizorii de servicii, agentiile de turism isi creaza un portofoliu de oferte. La pretul final se adauga un comision care revine intermediarului. Adica, agentiei care s-a ocupat cu contractarea hotelierilor, a transportatorilor (autocare, avioane etc) sau a diversilor furnizori de servicii turistice complementare. Ghizii, sau insotitorii de grup sunt in general angajatii agentiei de turism si, si ei sunt platiti din acel comision aplicat la suma finala. Avantaje si dezavantaje Clientul care apeleaza la serviciile unei agentii de turism este, cel putin teoretic, scutit de stresul actelor, al alergaturii si al riscurilor aparute la destinatie. Agentia se ocupa de tot. In cazul sejururilor si al circuitelor. Daca insa apelati la o agentie de turism doar pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a cazarii pe anumita perioada de timp, atunci numai atat veti obtine. Avantajele sunt enorme in cazul unui pachet cu toate serviciile incluse. Veti calatori intr-un grup, in general compus numai din cetateni roamni si veti fi insotit mereu de unul sau mai multi insotitori ai agentiei. Veti avea ghizi la toate obiectivele vizitate si orice problema va fi fi rezolvata cu ajutorul insotitorului. Veti primi sfaturi utile, va veti bucura de un statut privilegiat, nu veti alerga pentru acte, vize, rezervari. Veti avea insa un program de respectat. Si aici apare un element considerat de multi ca fiind un dezavantaj. O calatorie cu o agentie de turism poate fi foarte incarcata. La prima vedere o oferta de sapte zile intr-o tara straina care include vizitarea tuturor obiectivelor turistice si a efectuarii mai multor excursii optionale suna tentant. Intr-un timp foarte scurt poti face o multime de lucruri. Interesati-va bine inainte. Multe agentii de turism incarca programul turistilor peste masura astfel incat riscati sa va intoarceti din vacanta mai obositi decat ati plecat. Elementul „dezavantaj” de care aminteam in randurile de mai sus se refera atat la acest aspect cat si la o anumita privare de libertate. Odata ce ati semnat contractul va trebui sa va conformati programului comun. Daca acest program prevede trezirea la 4 dimineata si imbarcarea intr-un autocar care are ca destiantie un alt oras trebuie sa va treziti la 4 dimineata chiar daca nu aveti nici un fel de chef. Desigur, puteti sa nu o faceti, dar pierdeti banii investiti in excursie. Multi turisti se plang de aceasta lipsa a libertatii care presupune si o anumita privare in contactul direct cu civilizatia respectiva. Aceste lucruri sunt insa justificate iar decizia de a opta pentru un anumit sejur va apartine in totalitate. Libertatea presupune si riscuri iar in cele mai multe cazuri agentiile iau masuri pentru a va proteja. Totusi, pentru a fi siguri ca ati ales ceea ce vi se potiveste, interesati-va bine de toate aspectele calatoriei dumneavoastra inainte de a semna contractul. Ce trebuie sa stiti In Romania ultimilor ani s-a intamplat de multe ori ca o agentie de turism sa nu isi respecte obligatiile fata de client. De multe ori o oferta era imbracata atat de bine in cuvinte si era insotita de un pret atat de bun, incat clientul credul si neexperimentat „uita” sa se mai intereseze de alte aspecte. Ajuns la destinatie agentia pretindea sume de bani suplimentare iar turistul era nevoit sa le scoata din buzunar mai ales cand ii era varat sub ochi un contract pe care el il semnase, dar nu il citise. In momentul in care alegeti o agentie de turism interesati-va cu privire la „istoria ei personala”. Internetul poate fi o sursa nebanuita de astfel de informatii dar nu este intotdeauna foarte sigura. Agentiile de turim membre ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism) sunt considerate de unii mai sigure deoarece fac poarte dintr-o asociatie cu reguli destul de stricte, asociatie care functioneaza ca un garant al calitatii serviciilor. Oricum cea mai recomandata modalitate de a va proteja de eventualele probleme este aceea de a va informa cat mai serios. Vorbiti cu agentul care va ofera pachetul turistic, nu va lasati amagiti de preturile mici si puneti cat mai multe intrabari cu privire la program, costuri, eventuale despagubiri. Nu uitati ca prin lege agentiile sunt obligate sa va dea un exemplar din contract iar daca operatorul majoreaza pretul sejurului cu peste 10%, indiferent de motiv, clientul poate rezilia contractul fara nici o obligatie dar cu dreptul de a primi inapoi toata suma incredintata agentiei, inclusiv comisionul.

Cu siguranta te-ai gandit macar o data la utilitatea unui curs care sa iti ateste cunostintele intr-un anumit domeniu, chiar daca era vorba despre un atestat tehnic care iti promitea un loc de munca mai bun sau doar despre un hobby pe care doresti sa il dezvolti.

Intr-adevar, cursurile care ofera calificare si specializare intr-un anumit domeniu ajuta persoanele care doresc sa lucreze, asigurand-le dezvoltarea competentelor profesionale prin furnizarea de informatii cu scopul initierii si perfectionarii. In acelasi timp, acestea sunt dedicate deopotriva persoanelor care lucreaza si acelora care se afla in cautarea unui loc de munca.

Astfel, o parte din cursanti doresc sa se specializeze pe o anumita directie profesionala sau, dimpotriva, isi doresc o reorientare profesionala. Cursurile de calificare sunt optiunea personala a fiecaruia si decizia urmarii lor este influentata de o serie de factori precum: pasiunile personale, aptitudinile, competentele dobandite, traseul vocational pe care persoana doreste sa il urmeze etc.

Articolul de mai jos contine informatii folositoare despre cursurile de calificare, care te vor ajuta sa iei o decizie in ceea ce priveste traseul tau profesional.

• Avantajele cursurilor de calificare

• Cursuri de calificare in functie de domeniul profesional
• Servicii

• Alimentatie publica

• Constructii

• Turism

• Ingrijire si asistenta sociala

• Design si fashion

• Sfaturi utile in alegerea cursului

Avantajele cursurilor de calificare

Daca intentionezi sa participi la cursuri de calificare in domeniul ales de tine, in functie de preferinte si aptitudini, te vei bucura de o serie de avantaje:

Vei avea sansa sa cunosti si sa relationezi cu oameni noi care au aceleasi interese ca tine si sa te dezvolti, sub indrumarea unui formator, intr-un mediu propice extinderii unor noi abilitati.

Iti vei amplifica noi competente care iti vor da incredere in tine si vei aprofunda informatia atat la nivel teoretic, cat si practic.

Vei descoperi noi oportunitati de afirmare si iti vei largi cercul de cunostinte din domeniul profesional vizat de tine.

Iti vei creste sansele sa iti gasesti un loc de munca mai bun, in acord cu specializarea pe care o urmezi.

Vei obtine, la sfarsitul formarii, un atestat sau o diploma de calificare recunoscuta la nivel european, prin intermediul careia poti obtine un loc de munca.

Daca te intereseaza un anumit curs de calificare, este indicat sa urmaresti oferta care este pusa la dispozitie in fiecare oras si sa acorzi atentie documentelor pe care trebuie sa le prezinti pentru a te inscrie. In unele cazuri vei avea nevoie de:

copie dupa actul de identitate;

copie dupa certificatul de nastere;

copie dupa certificatul de casatorie (doar daca s-a modificat numele prin casatorie);

copie dupa ultimul act de studii (diploma sau adeverinta).

Cursuri de calificare in functie de domeniul profesional

Daca iti doresti sa urmezi un curs de calificare indiferent de motiv, fie ca este vorba de o pasiune pe care o ai sau de dorinta de a o lua de la capat, intr-un alt domeniu de activitate, la finalul sau vei avea parte de o certificare recunoscuta de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

In acelasi timp, examenul final pentru a primi atestatul se sustine in prezenta unei comisii desemnate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, conform legii.

Mai jos am selectat principalele categorii de cursuri, in functie de domeniile profesionale cele mai cautate:

●      Servicii

Printre cursurile de calificare din domeniul serviciilor, cele mai cautate sunt:

Curs de inspector resurse umane

In urma unui curs de inspector resurse umane, vei cunoaste principalele prevederi ale legislatiei muncii si felul in care se aplica, vei face exercitii practice de gestionare a documentelor si de evidenta a personalului. Vei invata sa operezi si sa intretii o baza de date in programul REVISAL si vei dobandi cunostinte care sa te pregatesca pentru procesul de recrutare si selectie a angajatilor. In acelasi timp, vei invata cum sa gestionezi intern situatii dificile cu angajatii si cum se intocmeste corect statul de plata al acestora, precum si noile prevederi GDPR.

Durata cursului este de 40 de ore, dispuse in mai multe zile.

Curs de inspector salarii

In urma unui curs de inspector salarii, vei cunoaste legislatia fiscala care reglementeaza impozitarea veniturilor salariale, vei invata sa aplici tratamentul fiscal pentru veniturile din salarii si asimilarea salariilor. In acelasi timp, vei invata sa calculezi diverse tipuri de indemnizatii si concedii. In plus, vei cunoaste principalele prevederi legate de GDPR in salarizare si vei invata cum sa completezi declaratia 112, precum si alte raportari anuale.

Durata cursului este de 40 de ore, dispuse in mai multe zile.

●      Alimentatie publica

Printre cursurile de calificare din domeniul alimentatiei publice, cele mai cautate sunt:

Curs de bucatar

La finalul acestui curs de calificare, vei invata atat partea teoretica a meseriei, cat si pe cea practica – reguli de igiena si protectia muncii, cum sa folosesti ustensilele si echipamentul profesional, cum se conserva alimentele. In acelasi timp, vei invata sa prepari antreuri, gustari, salate, feluri principale, mancaruri gatite in stil romanesc sau international etc.

Durata medie a cursului este de 3 luni, cu programe diferite (dimineata/seara/in weekend), in functie de optiunea fiecarei persoane la inscriere.

Curs de ospatar

La finalul unui curs de ospatar, vei obtine un certificat de calificare autorizat si recunoscut atat in Romania, cat si in strainatate. In acelasi timp, locul de practica este asigurat, cu posibilitatea de angajare ulterioara.

Durata medie a cursului depinde de nivelul de calificare pe care doresti sa il obtii. De exemplu, un nivel 3 de calificare, adica un nivel de tehnician specializat, se obtine printr-un curs de 20 de saptamani (1/3 partea teoretica si 2/3 partea practica).

●      Constructii

Printre cursurile de calificare din domeniul constructiilor, cele mai cautate sunt:

Curs de electrician

Un curs de electrician in constructii te pregateste pentru realizarea unei game de lucrari electrice de joasa si medie tensiune in instalatii industriale, civile sau de uz casnic. In acelasi timp, la finalul cursului vei dobandi cunostinte practice despre intretinerea echipamentului de lucru, montajul traseelor de cablu, alaturi de aplicarea prevederilor referitoare la SSM (Securitatea si Sanatatea in Munca) si comportamentul in situatii de urgenta.

Durata medie a cursului este, in medie, de 30 de zile.

Curs de instalator

La sfarsitul unui curs de instalator tehnico-sanitar si de gaze, vei putea asigura calitatea lucrarilor dintr-un plan de executie. In acelasi timp, vei putea aplica normele de protectie a mediului, vei monta instalatiile interioare de canalizare, de apa de consum menajer. Alte competente dobandite vor fi cele de montare a obiectelor sanitare, a accesoriilor si a utilajelor folosite in instalatiile sanitare, montare a instalatiilor de stingere a incendiilor, de gaze naturale etc. Fiind un curs complex, acesta ofera informatii si despre diagnosticarea si remedierea defectiunilor de la toate tipurile de instalatii si utilaje folosite pentru alimentarea cu apa a gospodariei.

Durata medie a cursului este, in medie, de 30 de zile.

●      Turism

Printre cursurile de calificare din domeniul turismului, cele mai cautate sunt:

Curs de administrator pensiune

Cursul de administrator pensiune se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniul turismului, iar informatiile dobandite te vor ajuta sa administrezi o unitate de cazare si alimentatie publica. Vei invata si sa derulezi activitati specifice de colaborare cu alte agentii de turism, furnizori, institutii financiare sau administrative. In acelasi timp, vei invata cum sa mentii relatia cu furnizorii, cu scopul de a asigura o eficienta maxima si profitabilitatea pensiunii.

Durata medie a cursului este intre 4 si 5 luni.

Curs de receptioner

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniul hotelier. La finalul acestui curs, vei invata sa le comunici clientilor ofertele si vei face practica intr-un hotel pentru a fixa cunostintele teoretice. In acelasi timp, vei avea ocazia sa te pregatesti cu profesori cu experienta in industria ospitalitatii.

Durata medie a cursului este de 6 saptamani.

●      Ingrijire si asistenta sociala

Printre cursurile de calificare din domeniul ingrijirii si asistentei sociale, cele mai cautate sunt:

Curs de ingrijitoare copii

La sfarsitul cursului de ingrijitor copii, vei invata tehnici de comunicare eficienta si interactiva cu cei mici. In functie de varsta, vei invata cum sa le acorzi primul ajutor in conditii de urgenta, cum sa le oferi ingrijirea de care au nevoie. In acelasi timp, vei dobandi cunostinte despre nevoile copilului si de supraveghere a starii acestuia de sanatate.

Durata medie a cursului este de 360 de ore (120 ore de activitate teoretica si 240 de ore de activitate practica).

Curs de infirmiera

La sfarsitul cursului de infirmiera, vei sti sa indeplinesti activitatile specifice ingrijirii persoanelor, contribuind la imbunatatirea starii acestora de sanatate, in masura in care este posibil. Vei fi pregatita sa lucrezi intr-un mediu spitalicesc sau extraspitalicesc si sa oferi suportul tau persoanelor aflate in nevoie. Astfel, vei invata cum sa intretii un mediu si un climat in acord cu nevoile acestora, te vei ocupa de asigurarea hranei, tratamentului si de igiena persoanelor in cauza.

Durata medie a cursului este de aproximativ 30 de zile.

●      Design si fashion

Printre cursurile de calificare din domeniul design si fashion, cele mai cautate sunt:

Curs de design interior

La finalul unui curs de design interior, te vei familizariza cu principalele stiluri care au influentat atat arhitectura, cat si evolutia materialelor in timp. In plus, vei cunoaste stilurile de design interior si piesele de mobilier care au facut istorie. Vei invata despre influenta unor designeri celebri si cum sa faci pas cu pas un plan de amenajare interioara, cum sa vorbesti cu clientii si sa faci bugetul proiectului tau.

Durata medie a cursului difera in functie de furnizorii lui. Unele cursuri sunt impartite in doua module (incepatori si avansati), iar fiecare are 12 saptamani.

Curs de design vestimentar

La cursul de design vestimentar vei invata notiuni generale despre lumea modei, istoria sa si principalele tendinte actuale. In acelasi timp, vei studia compozitia culorilor, gradul de luminozitate, cromatica si cum sa creezi tinute pentru diferite siluete si volumetrii. Vei sti, la finalul cursului, cum sa iti faci propria schita si propriul story-board si cum sa iti faci strategia de vanzare a colectiei.

Durata medie a cursului difera in functie de furnizorii lui. Unele cursuri sunt impartite in doua module (incepatori si avansati), iar fiecare are 20 de saptamani.

Sfaturi utile in alegerea cursului

In functie de motivatia pe care o ai sa urmezi cursuri de calificare intr-un anumit domeniu, sfaturile de mai jos te vor ajuta in alegerea cursului potrivit:

In primul rand, alege un curs care sa iti aduca valoare adaugata in activitatea pe care o intreprinzi sau, in cazul in care iti doresti o reconversie profesionala, analizeaza atent optiunile care ti se potrivesc si alege-o pe cea mai apropiata de aptitudinile tale.

Daca doresti sa urmezi cursurile de calificare pentru o reconversie profesionala, incepe prin a identifica profesia care te atrage cel mai mult si care este apropiata de competentele dobandite in trecut.

Daca iti alegi un curs care te-ar ajuta in domeniul in care lucrezi, incearca sa ii prezinti sefului tau avantajele, pentru ca este posibil sa fie dispus sa suporte cheltuiala acestuia, considerand-o formare profesionala, formare ce este obligatorie odata la anumite perioade de timp. In situatia in care angajatorul nu asigura formarea profesionala, atunci ai dreptul la zile libere platite pentru a urma cursurile dorite.

Daca iti propui ca o parte din suma cursului sa fie suportata de compania pentru care lucrezi, explica-i sefului tau beneficiile acestui curs, ce lucruri vei invata si prezinta-i avantajele imediate (vei reusi sa faci taskurile mai repede, vei putea prezenta informatiile de la curs si colegilor etc.).

Cursurile de calificare sunt cea mai buna posibilitate care este pusa la dispozitia persoanelor dornice sa isi dezvolte cunostintele teoretice si practice in vederea unei schimbari in plan profesional, dar nu numai. Cu ajutorul lor te poti specializa in profesia pe care deja o urmezi sau iti poti explora o pasiune sau un hobby.

Citeste si Ce este si ce spune legea despre formarea profesionala

Locatii de formare accesibile si moderne

Birourile de consiliere si locatiile de formare ale Asociatiei de Sprijin a Somerilor sunt situate in locatii accesibile si beneficiaza de facilitati moderne, atat din punct de vedere al microclimatului, cat si din punct de vedere al dotarilor necesare pentru activitatea de instruire.

Retea extinsa de sucursale

Asociatia de Sprijin a Somerilor va pune la dispozitie o retea extinsa de sucursale, pentru a va putea oferi serviciile sale cat mai aproape de dumneavoastra. In acest moment reteaua noastra de sucursale cuprinde orasele Targoviste, Braila, Brasov, Pitesti, Ploiesti si Slatina, insa serviciile noastre pot fi oferite oriunde pe teritoriul Romaniei.

Gama extinsa de cursuri autorizate

In acest moment, Asociatia de Sprijin a Somerilor este autorizata sa organizeze cursuri de calificare, initiere si perfectionare in peste 68 de calificari si ocupatii, din principalele domenii de activitate. De asemenea, ne putem autoriza, la cerere, pentru orice calificare/ocupatie noua, in situatia in care exista solicitari.

Cursuri gratuite sau la preturi foarte avantajoase

Cursurile de calificare, initiere sau perfectionare organizate de Asociatia de Sprijin a Somerilor sunt oferite la preturi accesibile, cu un raport pret-calitate excelent. Mai mult decat atat, fiind o organizatie non-profit, orientarea noastra este catre oferirea unor servicii de calitate, in conditii de eficienta maxima. Mai mult decat atat, organizam si cursuri de calificare gratuite, finantate din fonduri nationale sau europene.

Formatori profesionisti, autorizati ANC

Organizatia noastra colaboreaza numai cu formatori cu o pregatire adecvata, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– au studii superioare specifice domeniul in care formeaza;

– au experienta recenta in munca pentru domeniul ales;

– sunt formatori autorizati ANC (certificat de absolvire/de competente profesionale pentru ocupatia „Formator”.

Personal implicat si amabil

Personalul angajat al organizatiei noastre este format din persoane experimentate, orientate catre satisfacerea cerintelor clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– sunt amabili, responsabili si eficienti;

– au experienta recenta in munca in domeniul formarii profesionale a adultilor, consilierii si medierii muncii;

– sunt consilieri orientare profesionala autorizati (certificat de absolvire pentru ocupatia „Consilier informare si orientare privind cariera”.

Suport clienti permanent

Va stam permanent la dispozitie (in intervalul orar de lucru cu publicul), de Luni pana Vineri, intre orele 08.30 – 17.30, la numerele de telefon:

– 0245.620.702 – telefon fix sediul central, pentru orice fel de informatii, sugestii si reclamatii;

– 0733.681.443 – GSM, pentru sugestii si reclamatii;

– assd_tgv@yahoo.com – adresa e-mail sediul central, pentru orice fel de informatii, sugestii si reclamatii.

Programe de formare autorizate ANC

Toate programele de formare profesionala organizate de Asociatia de Sprijin a Somerilor, fie ele programe de calificare, de initiere sau de perfectionare, sunt autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, in conformitate cu autorizatiile atasate la descrierea fiecarei calificari in parte. Astfel, toate certificatele eliberate (de calificare sau de absolvire) vor avea recunoastere nationala si europeana, in conditiile legii.

Consultanta de specialitate

Nu stii ce curs ti se potriveste? Nu stii in ce directie sa o apuci in cariera? Nu stii care sunt pasii ce trebuie urmati pentru gasirea unui loc de munca sau infiintarea unei afaceri proprii?

Nici o problema!

Te ajutam noi, cu servicii de consiliere si consultanta personalizate pentru tine! Aceste servicii sunt oferite gratuit pentru toti clientii nostri, in sucursalele active ale organizatiei.

Sprijin la angajare

Iti oferim sprijin la angajare si suport permanent pentru identificarea ocuparea si pastrarea unui loc de munca, prin:

– intermedierea relatiei cu angajatorii care cauta personal;

– organizarea activitatii de practica in unitati dornice sa recruteze personal;

– sprijinirea angajarii prin furnizarea de recomandari, adeverinte, etc.

Materiale de studiu actuale

Materialele de studiu furnizate sunt actualizate permanent, fiind la curent cu ultimele tendinte din domeniile adresate. Suporturile de curs sunt puse la dispozitie in format tiparit sau electronic, pentru toti cursantii. Ne asiguram astfel ca timpul pretios nu va irosit pentru predarea de informatii teoretice, concentrandu-ne pe instruirea practica, atat de necesara.

Retea parteneri

Reteaua noastra de parteneri include:

– alte centre de formare profesionala autorizate;

– centre de evaluare si certificare a competentelor profesionale autorizate;

– furnizori publici sau privati de servicii conexe formarii profesionale;

– institutii publice din domeniul formarii profesionale.

Cursuri de recalificare
Luand in considerare sfaturile celor doua specialiste si cu ajutorul colegilor din redactie, am pornit la drum in cautarea unor cursuri de reorientare profesionala care sa fie practice, rapide si care sa te ajute sa-ti gasesti un nou job cat mai repde.

Cursurile pot fi gratuite, oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (care are oficii in toate judetele), dar si cu plata, organizate de firme si companii specializate. Indiferent de cursurile pe care le alegi, asigura-te, inainte de a le plati, ca diplomele, certificatele sau atestatele pe care le pri­mesti la absolvirea cursului sunt recunoscute de firmele angajatoare.

Cursuri de machiaj
Cunostintele pe care le vei acumula in acest domeniu iti vor usura accesul intr-un salon de beauty si poate vei ajunge, in timp, sa-ti deschizi propriul salon de cosmetica.

CITEȘTE ȘI…

Horoscop 24 decembrie. Zodia care primește o informație valoroasă

Cauta cursuri care sa fie acreditate si care sa se potriveasca asteptarilor tale. Am gasit mai multe variante pentru astfel de cursuri, insa ne-am oprit la un singur exemplu, din Bucuresti: „Arcadia Cosmetic Center – Ciresica Mitric“, o scoala autorizata de Centrul National de Formare a Adultilor, din subordinea Ministerului Muncii. Aici cursurile sunt grupate in patru module si se deruleaza pe o perioada de doua-trei luni. Pe langa tehnicile de masaj, vei invata notiuni legate de chimie cosmetica si game de produse profesionale, dermatologie, anatomie si fiziologia pielii, no tiuni de psihologie si marketing.

La finalul seriei de cursuri vei obtine o diploma atestata de Ministerul Muncii. Cursurile costa intre 2.000 si 2.500 lei, iar grupele sunt formate din 6-8 persoane. Ana Maria Gorgonetu, make-up artist si cosmetician, autoarea cartii „In cautarea propriei frumuseti“ si profesor in cadrul Centrului, explica faptul ca persoanele care urmeaza cursurile au posibilitatea de a o insoti la sedintele foto si la filmarile la care participa. Conform spuselor ei, cele mai multe dintre acestea ajung sa lucreze in acest domeniu. Afla informatiile de care ai nevoie accesand site-ul www.scoalacosmetica.ro sau sunand la numarul de telefon 021.318.48.74.

Masaj terapeutic
Daca pentru kinetoterapie ai nevoie de trei-cinci ani de studiu in cadrul unei facultati de profil, pentru a invata sa aplici corect masajele terapeutice sau de relaxare, tot ce trebuie sa faci este sa apelezi la cursuri de scurta durata. La sfarsitul acestora, poti incepe deja sa cauti oferte in centre de sanatate sau SPA, in centre de plasament, in cadrul unor firme sau fundatii care detin astfel de centre specializate, in hoteluri sau centre de vacanta si refacere, statiuni balneare.

In Bucuresti, Naturist Med organizeaza cursuri de masaj, reflexoterapie si tehnician maseur, acreditate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

◆ cursurile dureaza 10 saptamani si costa 690 lei;

◆ pe site-ul www.cursuridemasaj.ro gasesti informatiile legate de datele la care incep cursurile si programul lor.

calificarea, perfecţionarea şi dezvoltarea factorului uman şi a fost creat din necesitatea angajaţilor, în special a unor categorii profesionale, de a avea o cât mai aprofundată pregătire profesională, deoarece organizaţiile de instruire profesională existente nu au răspuns tuturor exigenţelor.

Cursurile pe care le organizăm se adresează atât personalului angajat al societăţilor comerciale cât şi persoanelor fizice dornice să urmeze un curs de calificare sau de formare profesională.

Prin formarea profesională societatea noastră dorește stimularea ocupării forței de muncă şi ridicarea nivelului de competențe profesionale în concordanță cu tentințele pieței de muncă şi a cererii angajatorilor.

Participarea la cursuri de formare profesională îți asigură îmbunătățirea competențelor profesionale, indiferent de nivelul de care ai nevoie: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializarea într-un anumit domeniu.

În ce constă formarea profesională / calificarea?

Conform prevederilor legislative în vigoare, orice program de formare profesională este alcătuit din două componente principale:

Componenta teoretică

Componenta practică

În funcție de tipul de program de formare şi de complexitate, formarea profesională se împarte în următoarele categorii:

Cursuri de iniţiere.

Cursul de inițiere se adresează celor care nu au niciun fel de competențe în meseria pe care doresc să o învețe şi reprezintă dobândirea uneia sau sau mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională.

Pentru a urma un curs de inițiere, este nevoie să fi absolvit minim 8 clase gimnaziale

Cursuri de calificare/recalificare.

Aceste cursuri reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații.

Aceste categorii de cursuri se împart, în funcție de complexitatea calificării, în 3 categorii:

Calificare de nivel 1 – 360 de ore, din care 120 de ore teoretice şi 240 de ore practice;

Calificare de nivel 2 – 720 de ore, din care 240 de ore teoretice şi 480 de ore practice;

Calificare de nivel 3 – 1080 de ore, din care 360 de ore teoretice şi 720 de ore practice.

Pentru a urma un curs de calificare de nivelul 1, este nevoie să faci dovada absolvirii a minim 10 clase.

Cursuri de perfecţionare şi specializare:

Aceste cursuri sunt gândite pentru a veni în sprijinul dumneavostră şi a ajuta la dezvoltarea şi completarea cunoștințelor dumnevoastră în meseria pe care o practicați. Aceste cursuri se recomandă persoanelor care au deja o calificare şi doresc să dobândească competențe noi în meseriile care sunt în continuă dezvoltare.

De ce calificare/ formare profesională?

Serviciile de formare profesională vin în întâmpinarea persoanelor care doresc să dobândească sau să iși completeze competențele asociate unor calificări.

Avantajele cursurilor de calificare sunt:

Găsirea unui loc nou de muncă prin dobândirea unei noi calificări;

Avansarea la locul de muncă prin perfecționarea sau specializarea calificării;

Completarea competențelor profesionale;

Dobândirea unei diplome recunoscute la nivel național şi european.

Condiţiile de acces  la cursuri:

Cerinţe medicale: integrate anatomofunctională a membrelor superioare şi inferioare, acuitate vizuală normală, acuitate auditiva normală;

Cerinte psihice: spirit de observaţie, lucru in echipă, tip de personalitate: ISC (întreprinzător, social, convenţional);

Activitati fizice: lucrul in picioare, folosirea mâinilor;

Învăţământ obligatoriu (10 clase) şi calificare profesională prin învăţământ profesional – şcoală profesională sau programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulţilor.

Sunteţi în căutarea unui loc de muncă? Cursurile de calificare/recalificare profesională vă cresc şansele de angajare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr.5 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru integrarea  şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest
Contract nr.: POSDRU/82/5.1/S/59274
“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – “Investeşte în oameni!”

Sunteţi în căutarea unui loc de muncă? Cursurile de calificare/recalificare profesională vă cresc şansele de angajare

Pentru a vă spori şansele de găsire a unui loc de muncă în cazul în care acum sunteţi şomer, vă invităm să urmaţi cursurile noastre gratuite de formare profesională. Puteţi învăţa o meserie nouă sau să vă aprofundaţi cunoştinţele în meseria dumneavoastră.

Proiectul „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest” oferă cursuri de formare gratuite pentru şomerii ce au reşedinţa în judeţele Vâlcea, Călăraşi, Teleorman, Bucureşti, Dâmboviţa, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Gorj şi Ialomiţa. Cursurile de calificare sau recalificare predate respectă standardele europene de calitate şi îi ajută pe şomeri să îşi îmbunătăţească abilităţile profesionale, în vederea facilitării găsirii unui loc de muncă.

“Pentru a creşte şansele de angajare ale şomerilor de toate vârstele, invităm persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să urmeze cursurile gratuite de instruire organizate prin intermediul Centrelor Regionale de Formare Profesională a Adulţilor din regiunile Muntenia şi Oltenia. Fie că au în vedere calificarea într-o meserie sau aprofundarea meseriei deja practicate, aceste cursuri oferă celor certificaţi un real avantaj competitiv pe piaţa muncii”– Romulus Niţă, Manager de Proiect, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt încurajate să contacteze Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor din Vâlcea, Călăraşi şi Teleorman pentru a fi informate asupra sesiunilor de formare disponibile şi îndrumate să urmeze cursuri pentru meseriile dorite. De asemenea, şomerii sunt încurajaţi să semnaleze Centrelor Regionale de Formare Profesională nevoia de calificare sau recalificare în diferite meserii. Nevoile acestora, precum şi ale angajatorilor din zonele vizate stau la baza analizei în urma căreia vor fi organizate viitoarele sesiuni de formare.

Datorită interesului ridicat al şomerilor pentru cursurile de calificare/recalificare şi al deficitului de forţă de muncă identificat, până acum au fost organizate sesiuni de formare în localităţile Râmnicu-Vâlcea, Târgu Jiu, Călăraşi, Slobozia, Turnu Măgurele, Comuna Sfinţeşti, comuna Islaz şi Bucureşti.

Începând cu decembrie 2010 şi până în mai 2011 sunt în desfăşurare primele sesiuni de cursuri destinate persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Cursurile au în vedere calificarea şi recalificarea în meseriile: lucrător în comerţ, operator introducere validare şi prelucrare date, mecanic auto, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, fierar betonist montator prefabricate, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, patiser, bucătar, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, confecţioner-asamblator în articole din textile, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor. Peste 25% dintre participanţi certificaţi în cadrul programelor de formare sunt sprijiniţi direct astfel încât să îşi găsească un loc de muncă în următoarele şase luni.
Până la sfârşitul proiectului vor fi instruiţi 1.051 şomeri, tineri, şomeri de lungă durată şi şomeri cu vârsta de peste 45 de ani. Aceştia vor beneficia de sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă conform pregătirii lor profesionale.
Proiectul „Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest” este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni!” şi a debutat la data de 01.06.2010 având o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare de 13.506.130 lei.

Proiectul este implementat de Conferinţa Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, în calitate de solicitant şi Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri.

Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber |  Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | Servicii de educatie si timp liber | 

Furnizori de servicii din Romania

Reparatii diverse

OraseJudete
 • Abrud,
 • Adjud,
 • Aiud,
 • Alba Iulia,
 • Aleşd,
 • Alexandria,
 • Agnita,
 • Anina,
 • Aninoasa,
 • Arad,
 • Avrig,
 • Azuga,
 • Babadag,
 • Bacău,
 • Baia de Aramă,
 • Baia de Arieş,
 • Baia Mare,
 • Baia Sprie,
 • Balş,
 • Baraolt,
 • Băicoi,
 • Băile Govora,
 • Băile Herculane,
 • Băile Olăneşti,
 • Băileşti,
 • Băile Tuşnad,
 • Bălan,
 • Bârlad,
 • Bocşa,
 • Borsec,
 • Beclean,
 • Beiuş,
 • Bereşti,
 • Bicaz,
 • Bistriţa,
 • Blaj,
 • Boldeşti-Scăieni,
 • Bolintin-Vale,
 • Borşa,
 • Botoşani,
 • Brad,
 • Braşov,
 • Brăila,
 • Breaza,
 • Brezoi,
 • Bucureşti,
 • Budeşti,
 • Buftea,
 • Buhuşi,
 • Bumbeşti-Jiu,
 • Buşteni,
 • Buziaş,
 • Buzău,
 • Calafat,
 • Carei,
 • Caracal,
 • Caransebeş,
 • Cavnic,
 • Călan,
 • Călăraşi,
 • Călimăneşti-Căciulata,
 • Câmpeni,
 • Câmpia Turzii,
 • Câmpina,
 • Câmpulung,
 • Câmpulung Moldovenesc,
 • Cehu Silvaniei,
 • Cernavodă,
 • Chişineu-Criş,
 • Cisnădie,
 • Cluj-Napoca,
 • Codlea,
 • Comarnic,
 • Comăneşti,
 • Constanţa,
 • Copşa Mică,
 • Corabia,
 • Costeşti,
 • Covasna,
 • Craiova,
 • Cristuru Secuiesc,
 • Cugir,
 • Curtici,
 • Curtea de Argeş,
 • Darabani,
 • Dărmăneşti,
 • Dealu,
 • Dej,
 • Deta,
 • Deva,
 • Dorohoi,
 • Drăgăneşti-Olt,
 • Drăgăşani,
 • Drobeta-Turnu Severin,
 • Dumbrăveni,
 • Eforie,
 • Făgăraş,
 • Făget,
 • Fălticeni,
 • Făurei,
 • Feteşti,
 • Fieni,
 • Filiaşi,
 • Focşani,
 • Fundulea,
 • Galaţi,
 • Găeşti,
 • Geoagiu,
 • Gheorgheni,
 • Gherla,
 • Giurgiu,
 • Gura Humorului,
 • Haţeg,
 • Hârlău,
 • Hârşova,
 • Horezu,
 • Huedin,
 • Hunedoara,
 • Huşi,
 • Ianca,
 • Iaşi,
 • Iernut,
 • Ineu,
 • Isaccea,
 • Însurăţei,
 • Întorsura Buzăului,
 • Jibou,
 • Jimbolia,
 • Lehliu Gară,
 • Lipova,
 • Luduş,
 • Lugoj,
 • Lupeni ,
 • Mangalia,
 • Marghita,
 • Măcin,
 • Mărăşeşti,
 • Medgidia,
 • Mediaş,
 • Miercurea Ciuc,
 • Mihăileşti,
 • Mioveni,
 • Mizil,
 • Moineşti,
 • Moldova Nouă,
 • Moreni,
 • Motru ,
 • Murfatlar,
 • Nădlac,
 • Năsăud,
 • Năvodari,
 • Negreşti,
 • Negreşti-Oaş,
 • Negru Vodă,
 • Nehoiu,
 • Novaci,
 • Nucet,
 • Ocna Mureş,
 • Ocna Sibiului,
 • Ocnele Mari,
 • Odobeşti,
 • Odorheiu Secuiesc,
 • Olteniţa,
 • Oneşti,
 • Oradea,
 • Oraviţa,
 • Orăştie,
 • Orşova,
 • Otopeni,
 • Oţelu Roşu,
 • Ovidiu,
 • Panciu,
 • Paşcani,
 • Pâncota,
 • Petrila,
 • Petroşani,
 • Piatra Neamţ,
 • Piatra Olt,
 • Piteşti,
 • Ploieşti,
 • Plopeni,
 • Pogoanele,
 • Predeal,
 • Pucioasa,
 • Rădăuţi,
 • Râmnicu Sărat,
 • Râmnicu Vâlcea,
 • Râşnov,
 • Reghin,
 • Reşiţa,
 • Roman,
 • Roşiori de Vede,
 • Rovinari,
 • Rupea,
 • Salonta,
 • Satu Mare,
 • Săcele,
 • Săveni,
 • Sângeorz-Băi,
 • Sânnicolau Mare,
 • Scorniceşti,
 • Sebeş,
 • Sebiş,
 • Seini,
 • Segarcea,
 • Sfântu Gheorghe,
 • Sibiu,
 • Sighetu Marmaţiei,
 • Sighişoara,
 • Simeria,
 • Sinaia,
 • Siret,
 • Slatina,
 • Slănic,
 • Slănic Moldova,
 • Slobozia,
 • Solca,
 • Sovata,
 • Strehaia,
 • Suceava,
 • Sulina,
 • Şimleu Silvaniei,
 • Ştei,
 • Tălmaciu,
 • Tăşnad,
 • Târgovişte,
 • Târgu Bujor, ,
 • Târgu Cărbuneşti,
 • Târgu Frumos,
 • Târgu Jiu,
 • Târgu Lăpuş,
 • Târgu Mureş,
 • Târgu Neamţ,
 • Târgu Ocna,
 • Târgu Secuiesc,
 • Târnăveni,
 • Techirghiol,
 • Tecuci,
 • Teiuş,
 • Timişoara,
 • Tismana,
 • Titu,
 • Topliţa,
 • Topoloveni,
 • Tulcea,
 • Turda,
 • Turnu Măgurele,
 • Ţăndărei,
 • Ţicleni,
 • Uricani,
 • Urlaţi,
 • Urziceni,
 • Valea lui Mihai,
 • Vaslui,
 • Vaşcău,
 • Vatra Dornei,
 • Vălenii de Munte,
 • Vânju Mare,
 • Victoria,
 • Videle,
 • Vişeu de Sus,
 • Vlăhiţa,
 • Vulcan,
 • Zalău,
 • Zărneşti,
 • Zimnicea,
 • Zlatna,

Alba,

Arad,

Arges,

Bacau,

Bihor,

Bistrita Nasaud,

Botosani,

Braila,

Brasov,

Bucuresti,

Buzau,

Calarasi,

Caras Severin,

Cluj,

Constanta,

Covasna,

Dambovita,

Dolj,

Galati,

Giurgiu,

Gorj,

Harghita,

Hunedoara,

Ialomita,

Iasi,

Ilfov,

Maramures,

Mehedinti,

Mures,

Neamt,

Olt,

Prahova,

Salaj,

Satu Mare,

Sibiu,

Suceava,

Teleorman,

Timis,

Tulcea,

Valcea,

Vaslui,

Vrancea, Romania

Cautare in google pentru diverse servicii:

Searches related to servicii

 

Probild Romania

Servicii de educatie si timp liber

 • Gradinite

 • Scoli

 • Universitati

 • Centre de calificare si recalificare

 • Meditatii
 • After shool | Spatii joaca copii

 • Cursuri pentru copii

 • Agentii de turism | Excursii | Tabere copii

 • Ateliere de creatie

ProBild Servicii Premium

Furnizori de servicii

 

Search for specific Members
All
Servicii de reparatii si montaj pentru casa si firma
Servicii in domeniul constructiilor civile si industriale
Servicii fotografiere, filmare si printare
Servicii de WebDesign, creare site / magazin online si IT
Servicii de curatenie si curatare la firme si persoane fizice
Servicii de transport si service auto
Servicii de educatie, invatamant si timp liber
All
Instalator
Electrician
Lacatus
Sudor
Zugrav
Tamplar
All
Case
Amenajari interioare
All
Creare site web
Creare magazin online
Servicii intretinere site
Gazduire web site
Servicii SEO
Reparatie calculatoare
Instalare / reinstalare sistem de operare
Instalare soft
All
Curatenie la domiciliu
Curatenie scara bloc
Curatenie la firme si birouri
All
Transport marfa
Transport persoane
Livrari colete
Transport auto pe platforma
All
Gradinite

.

Adresa

Sos. Nationala 
Iasi, RO 
700237

Suport furnizori

Luni - Vineri: 10am – 5pm
Sambata: 10am – 1pm
Duminica: doar urgente !

Subscribe

× Suport PREMIUM